IMG 1690
Illustrasjonsfoto
Forprosjektstøtte fra Enova til en rekke havner

Grønt lys for utforming av fremtidens havner

Energi | Havn

Samtlige syv havner som tidligere i vår søkte Enova om forprosjektmidler for landstrømsløsninger har nå mottatt tilsagn om støtte. Dette forsterker grunnlaget for å utvikle grønne havner langs kysten. 

Enova bekreftet 7. mai at i overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner.

Samfunnsbedriftene Energi og Norske Havner har initiert og koordinert arbeidet med søknadene til Enova på vegne av havnene. Enova har nå ferdigbehandlet søknadene og 18 prosjekter er gitt støtte, hvorav de fleste er direkte til et havneselskap.

- Forprosjektene for de syv havnene som Norske Havner og Samfunnsbedriftene Energi var involvert i, har alle mottatt støtte. Det er veldig gledelig, sier Arnt-Einar Litsheim.

- Det blir viktig nå å komme i gang raskt med dette arbeidet slik at flere havner fremover kan tilby gode løsninger innen land- og ladestrøm. Ikke minst blir det viktig å få frem et godt og solid beslutningsgrunnlag som er helt nødvendig som grunnlag for å realisere løsningene og foreta de riktige investeringene til rett tid. Samfunnsbedriftene og Norske Havner vil fremover legge til rette for tilsvarende forprosjektmuligheter for de andre havnene, legger Litsheim til.

Forprosjektene skal adressere behovet for energi i form av elektrisitet og andre energibærere som hydrogen og ammoniakk, hvordan dette skal skaffes tilveie og hvilke forretningsmodeller som vil kunne legge tilrette for en slik grønn utvikling av havnene.

Herunder vil eksisterende og mulige utvidelser av det eksisterende el-nettet i området og en effektiv bruk av dette være sentralt. Derfor vil de lokale nettselskapene sammen med lokale myndigheter være viktige samarbeidspartnere i disse forprosjektene.