Bjerke Nettbygg
Montasje av flymarkører over Kvalsundet for Hammerfest Energi AS i 2015 - foto: Bjerke Nettbygg AS
Kompetanse Norges bransjeprogram for fornybar- og kraftbransjen

Tilbud om kompetanseutvikling for ansatte i kraftbransjen

Energi

I samarbeid med flere andre organisasjoner har Samfunnsbedriftene vært med på å kartlegge og få satt i gang kostnadsfrie kurs som er målrettede for ansatte i kraftbransjen.

Endringstempoet er høyt i fornybar- og kraftnæringen. Samfunnsbedriftene har derfor samarbeidet med Kompetanse Norge og flere andre organisasjoner for å finne målrettede utdanningstilbud som er relevante for alle som jobber i kraftbransjen.

Bedrifter og ansatte i kraftbransjen inngår i et eget bransjeprogram som regjeringen lansererte tidligere i vår som del av sin tredje korona-krisepakke.

Kursene er nettbaserte og kan tas i kombinasjon med arbeid.​ Kursene gir studiepoeng. Det gis blant annet kurs i:

  • Prediktivt vedlikehold og digitalisering 
  • Digitalisering 
  • Fremtidens distribusjonsnett 
  • Vern og overvåking i distribusjonsnett

Samfunnsbedriftene deltar i programområdestyret for dette bransjeprogrammet som forvaltes av Kompetanse Norge på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Kursene gis i regi av ulike undervisningsinstutusjoner rundt omkring i landet.