Fornybart01.jpg

Konkurranse: Enova-støtte til lavutslippsløsninger

Energi

Har du en genial idé? Løsninger og teknologi som bidrar til lavutslippssamfunnet kan nå få Enova-støtte til demonstrasjon i stor skala.

Enova henvender seg til energibransjen for å lansere demonstrasjonsprosjekter som skal bringe Norge nærmere lavutslippssamfunnet.

«Prosjektene skal bidra til styrket forsyningssikkerhet gjennom demonstrasjon av ny teknologi, digitale løsninger, markedsløsninger og forretningsmodeller som utnytter fleksibiliteten i energisystemet», skriver Enova på hjemmesiden.

Støtten gis til konsortier med minst tre selskap. Mens store bedrifter kan få dekket 25% av kostnadene til demonstrasjonsprosjektet, kan mellomstore og små selskap få dekket henholdsvis 35% og 45%.

For å vinne gjennom i konkurransen, bør prosjektet baseres på ett eller fler av de følgende kriteriene: Enten nye løsninger for effektiv ressursutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere, eller smarte løsninger som styrker utnyttelsen av eksisterende infrastruktur, og bidrar til lokal energiproduksjon og økt forsyningssikkerhet. En tredje type prosjekt som kan få støtte er nye markedsmodeller som bidrar til økt utnyttelse av fleksibilitet i energisystemet.

«Det er viktig for Enova at alle prosjektene som får støtte i stor utstrekning bidrar til kunnskap i bransjen og at teknologiene og løsningene kan tas i bruk av flere», heter det i beskrivelsen.

Fristen for prekvalifisering er 1. mai, søknadsfristen er 30. november, mens tildelingen av støtte skjer i løpet av første kvartal 2019. Les mer om konkurransen her!