Kraftledninger Foto Jill Johannesen.jpg
KS Bedrift Arne Jakobsen har kommet med et motsvar til konkurransedirektør Lars Sørgards innlegg i Dagens Næringsliv. (Foto: Jill Johannessen)

Konkurransetilsynet misforstår kobling mellom fusjoner og strømpris

Energi

I en replikk i DN 27. januar er konkurransedirektør Lars Sørgard bekymret for nettselskapenes kompetanse ved overgang til smarte strømmålere (AMS), og mener derfor at vi trenger færre og større aktører.

Eidefoss er et av Norges mest effektive nettselskaper selv med bare 15.000 kunder. For snart 20 år siden monterte de AMS-målere for alle sine kunder, som et av de første selskapene i Norge. Med data fra disse målerne innførte Eidefoss deretter effekttariff for alle sine kunder. Det betyr at man øker prisen når belastningen av nettet er høy, og reduserer prisen når belastningen er lav.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utvikler nå en lignende tariffmodell for alle nettselskaper. Eidefoss er derfor et eksempel på et lite nettselskap som går foran i utviklingen.

Sørgard er også bekymret for utbygging og vedlikehold av nettet når mange linjer angivelig krysser hverandre på tvers av nettselskapenes geografiske områder. Slik er det ikke. De lokale nettselskapene har primært ansvar for distribusjonsnettet i sitt område, og dette er knyttet til Statnetts landsdekkende nett.

Dagens oppdeling fungerer utmerket, og det er ingenting som tyder på at den vil bety høyere nettleie for kundene, snarere det motsatte.

(Denne motsvaret er publisert i Dagens Næringsliv 31. januar 2020)