DSC_0079.JPG

Koronamøter mellom NVE/RME og kraftbransjen

Energi

Krevende tider utfordrer kraftbransjen. Samfunnsbedriftene Energi (tidligere KS Bedrift Energi) har i flere runder formidlet en del av utfordringene videre til myndighetene.

Koronasituasjonen utfordrer kraftbransjen og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå regelmessige møte med bransjens representanter for å lytte til status og innspill. I samsvar med helserådene blir møtene selvsagt avholdt digitalt der Samfunnsbedriftene deltar sammen med representanter for Energi Norge og Distriktsenergi.

Medlemmene bidrar

Samfunnsbedriftene har hatt mange og gode samtaler med våre medlemmer forut for møtene. En stor takk til dere som har brukt tid og energi på tilbakemeldinger, både i skriftlig og muntlig form. Dere gjør det mulig å gi myndigheter tilbakemeldinger og arbeide med konkrete løsningsforslag, enten det gjelder organisatoriske eller økonomiske utfordringer. I etterkant av møtet 26.mars har vi oppsummert noen av de innspillene vi kom med i et brev til RME.

I løpet av etterfølgende uke har vi gjennom en større spørreundersøkelse fått ytterligere innsikt i problemstillingene som medlemmene våre står overfor. Det har også vært en viss utvikling i tiltak fra myndighetene. Som forberedelse til nye konstruktive diskusjoner 3. april med RME og øvrige bransjeorganisasjoner har vi oversendt følgende notat.

Parallelt med det siste møtet diskuteres det siste forslaget fra myndighetene. Detaljene i kompensasjonsordningen for utsatte bedrifter begynner å komme til syne. Spørsmålet er om det er tilstrekkelig. Våre medlemmer er bekymret for at de kommer langt bak i køen av kreditorer, samtidig som de må fortsette å levere varer uten å få løpende betaling. Dette er en utfordring som Samfunnsbedriftene vil fortsette å følge opp.