Foto Donica Payne For Nett
Kraftbransjen er en av flere bransjer som nå får søke om midler for å utvikle ny og fremtidsrettet kompetanse. (Foto: Donica Payne)
Samfunnsbedriftene er med i viktig styre:

Kraftbransjen får støtte til kompetansepåfyll

Energi

Bedrifter og ansatte i kraftbransjen inngår i et eget bransjeprogram når regjeringen nå lanserer en kompetansepakke på 190 millioner kroner som del av sin tredje korona-krisepakke.

Regjeringen har lagt frem en bred kompetansepakke, hvor kraft-/fornybarnæringen og elektro-/automasjonnæringen inngår i et bransjeprogram som får egne midler.

Samfunnsbedriftene deltar i programområdestyret for dette bransjeprogrammet som forvaltes av Kompetanse Norge på vegne av Kunnskapsdepartementet.

I dette styret vil vi jobbe nært med våre medlemmer for å sikre at programmet gir størst mulig verdiskapning i bransjen vår.

Ting skal skje raskt

På det første møtet i programområdestyret den 24. april ble det klart at programmet skal gjennomføres i høyt tempo. Vi kommer derfor til å ta kontakt med våre energimedlemmer i løpet av de følgende dagene for å sikre god informasjonsflyt.

- Våre medlemmer representerer sentrale samfunnskritiske tjenester i et samfunn som er inne i en rivende teknologisk utvikling samtidig som en global krise skal håndteres. Et bransjeprogram med livslang læring vil bidra til økt verdiskapning, sier Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi. 

- Samfunnsutviklingen med elektrifisering og digitalisering endrer bransjen vår. Vi trenger et kompetanseløft og det er gledelig at regjeringen følger opp med tiltak som har positive langtidsvirkninger samtidig som de må håndtere en krise her og nå, legger hun til.

Korona-krisen møtes nå også med opplæringtilbud som tilbys permitterte og arbeidsledige eller som et alternativ til permitteringer.

Stortingets økte satsing på bedriftsintern opplæring er velkommen, og partnerne i bransjeprogrammet ser muligheter i felles satsinger, så langt praktisk mulig.

De nye bransjeprogrammene

Sammen med fem andre bransjeprogram får kraftnæringen 100 millioner kroner til dette formål. Dette er de nye bransjeprogrammene:

  • Reiselivsnæringen
  • Varehandelen
  • Frisørbransjen
  • Mat- og drikkevareindustrien
  • Anleggsbransjen
  • Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen