Cecilie Bjelland
Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi er blant de som har underskrevet brevet til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H). De krever ti ganger raskere bredbånd enn det regjeringen legger opp til. Foto: Jill Johannessen
Stortingsmelding om digital grunnmur ble lagt frem:

Krever gigabit-bredbånd til alle innen 2025

Energi

Samfunnsbedriftene er blant 18 organisasjoner som mener staten må bruke en milliard kroner i året for å sikre høyhastighetsbredbånd til alle. – Gigabittilgang for hele Norge må være målet, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) la den 9. april frem stortingsmeldingen om mobil-, bredbånd- og internettjenester i Norge – den såkalte digitale grunnmuren.

– Mobil-, bredbånds- og internettjenester er grunnmuren i dagens digitale Norge. Gode nett og tjenester er helt avgjørende for at folk og næringsliv skal kunne delta i og utvikle det digitale samfunnet, sier Helleland.

Ved fremleggelsen understreket statsråden at sektoren kjennetegnes ved rask teknologisk utvikling og er et godt eksempel på et velfungerende offentlig privat samarbeid.

I stortingsmeldingen presenterer regjeringen en nasjonal strategi for sikker og robust digital infrastruktur. Kvaliteten og oppetiden i norske nett og tjenester er høy i internasjonal sammenheng. Selv om de norske selskapene bygger og drifter nett i verdensklasse, kan feil oppstå. Enkelte distriktsområder er mer utsatt for langvarige utfall, som kan føre til at viktige digitale tjenester blir utilgjengelige over tid.

Statsråden hadde allerede før fremleggelsen løftet litt på sløret og sagt at målet er at alle husstander og virksomheter skal ha tilbud om minst 100 megabit per sekund nedlastingshastighet innen utgangen av 2025.

Ønsker ti ganger mer fart

Dette er imidlertid ikke godt nok for 18 organisasjoner som har gått sammen om et brev til regjeringen. Der krever de at politikerne må legge til rette for at Norge blir et gigabit-samfunn i 2025. Det betyr ti ganger raskere bredbånd enn det regjeringen legger opp til.

Ved siden av Samfunnsbedriftene er brevet undertegnet av blant annet NHO, Abelia, KS, Tekna, NITO, El og IT Forbundet, Forbrukerrådet, Huseierne, Energi Norge og en rekke andre organisasjoner.

– Verden rundt oss er på vei inn i gigabitsamfunnet. For at Norge skal være i front av den digitale samfunnsomstillingen mener avsenderne av brevet at det må settes nye mål for kapasitet og dekning av høyhastighetsnett i kommende stortingsperiode. Målene må også følges av forutsigbare økonomiske støtteordninger over statsbudsjettet, skriver organisasjonene i brevet.

Avgjørende for verdiskaping

De mener det siste året med COVID-19 har vist betydningen av internettforbindelser av høy kapasitet og kvalitet, for å sikre velferd og økonomiske aktiviteter, og for deltakelse i utdanning og det sosiale liv.

– For offentlig sektor er høyhastighets internett avgjørende for å kunne levere gode tjenester til borgere og bedrifter, bruke ressurser effektivt og legge til rette for aktivitet landet rundt. For det private næringslivet er tilgang til høyhastighets bredbåndsnett en rammebetingelse for å sikre både tradisjonell og ny verdiskaping, for å styrke konkurranseevnen og øke eksportandelene.

– For både privat og offentlig sektor gjelder at digitalisering gir mulighet for økt innovasjonstakt og omstilling. Utnyttelse av stordata, helseinformatikk, kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett stiller økte krav til kapasitet, tilgjengelighet og robusthet på den digitale infrastrukturen, uttaler organisasjonene.

De registrerer at regjeringen er i ferd med å nå de åtte år gamle ambisjonene om 100 Mbit/s internettdekning til 90 prosent av husstandene. Nå ønsker de imidlertid langt mer ambisiøse mål for den neste stortingsperioden.

I brevet til distrikts- og digitaliseringsministeren ber de derfor om følgende:

  • Ambisjonen er at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbit/s i løpet av 2025.

  • Resten av landet skal som minimum ha tilgang til bredbånd med 100 Mbit/s i løpet av 2025.

  • Staten må øke tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.

  • Samtidig foretas en gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på å optimalisere prosessen og effekten.

Samfunnsbedriftene Energi har fulgt arbeidet med stortingsmeldingen og ved flere anledninger gitt innspill.

– Vi vil nå gjennomgå meldingen, involvere våre medlemmer og følge opp det videre arbeidet med denne, sier Cecilie Bjelland.