Nett og Tore Storehaug.jpg
KrFs Tore Storehaug i Stortingets energi- og miljøkomité sier partiet ikke ønsker løsninger som fører til at lokal kompetanse forvitrer. Foto: iStock/ Kristelig Folkeparti

KrF er mot funksjonelt skille for de små

Energi

Kristelig Folkeparti støtter forslaget om å frita selskap med under 30.000 kunder fra kravet om funksjonelt skille.

Partiets stortingsgruppe vedtok onsdag kveld å støtte forslaget. KrF viser til at partiet var skeptisk til kravet om funksjonelt skille for alle kraftselskap da energiloven ble behandlet i 2016.

«Det er viktig å hugsa at lokalkunnskap er kanskje det viktigaste fortrinnet til mange av dei mindre nettselskapa i Noreg. Vi er skeptisk til løysningar som gjer at den lokale kompetansen kan forvitra. Dette stilte vi òg spørsmål ved når saka vart handsama førre gong», skriver Tore Storehaug i energi- og miljøkomiteen i en pressemelding.

Han peker på at saken har engasjert mange i Distrikts-Norge, og at det har kommet mange innspill til partiet.

«KrF er ikkje motstandar av fusjonar i nettsektoren, men vi meiner dette bør baserast på gode forretningsmessige løysningar, og ikkje på at det vert framprovosert gjennom unødige krav som umuliggjer det å stå åleine», skriver Storehaug.

Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi, er svært fornøyd med Kristelig Folkepartis vedtak.

«Her viser partiet omtanke for lokalsamfunnene. Et fritak fra kravet er viktig av hensyn til lokale arbeidsplasser, beredskap og god selskapsstyring. Det er gledelig at KrF går inn for å fjerne et krav som er byråkratiserende og dyrt, og som rammer de mindre selskapene spesielt hardt», sier Strand.