KS Bedrift er positive til ny ledningsforskrift

Energi

KS Bedrift har nå levert en høringsuttalelse på et omstridt område. Vi støtter myndighetenes forsøk på å lage balanserte regler for infrastrukturanlegg i veggrunnen.

Siktemålet med endringene i ledningsforskriften er dels å skape større grad av balanse mellom veginteressen og ledningsinteressen om tilgang til knappe arealer i veggrunnen. Dernest er det et ønske om å redusere kostnadene ved anlegg og flytting av ledninger. Det er også et ønske å få like regler for hele landet og mest mulig ensartet praksis mht. fastsetting av vilkår mv. for ledningsarbeider

KS Bedrift høringssvar finner du her.

 

 

Her finner du tidligere artikler om forslaget og lenke til høringsnotatet.