Transmisjon natur 02.JPG
Mellom bakkar og berg: Det er ikke nettselskapenes effektivitet som gir regionale forskjeller i nettleien.

Landet er ikke flatt, kjære statssekretær

Energi

Statssekretær Elnar Remi Holmen (Frp) i Olje- og energidepartementet avslører at han ikke helt har grepet om tariffutjevningsdebatten.

Olje- og energidepartementet har sterk innflytelse over utviklingen i kraftbransjen. Man bør kunne forvente at departementets toppledelse har et begrep om hvilke naturgitte faktorer som påvirker selskapene. Ting tyder imidlertid på det motsatte. Under et innlegg på Kraft i Vest-konferansen forrige uke grep statssekretær Elnar Remi Holmen muligheten til å raljere med ønsket om en utjevningsordning for tariffene i nettet. Da falt følgende ord:

«Man vil hente penger fra effektive selskaper og fordele til ineffektive selskaper (…) Vi har tro på at konsolidering av selskaper vil gi en bedre og rasjonell utjevning enn statlige tilskudd og utjevningsordninger», sa Holmen.

Fremskrittspartiet har lenge vært fanebærer for konsolidering av nettbransjen. Det er altså ikke overraskende at Holmen tar opp strukturdebatten i ulike sammenhenger. Det som er pussig er troen på at sammenslåinger vil motvirke de betydelige regionale forskjellene i nettleia. Bransjestruktur og regionale forskjeller har lite med hverandre å gjøre.

De betydelige, regionale forskjellene i nettleia har med naturlige forhold i dette langstrakte, fjellrike, vinterkalde og spredt befolkede landet å gjøre. For det første er det store forskjeller på kostnadsnivået i storbyene med høy kundekonsentrasjon, og kostnadene i dalstrøk med spredte gårdsbruk. For det andre er det store forskjeller mellom regioner med mye innmatet produksjon, og regioner uten utbygde vassdrag og fossefall. For det tredje er det store forskjeller mellom regioner med sterk vind og mer beskyttede områder – og mellom regioner med høy risiko for trefall og naknere landsdeler. Alt dette påvirker de ulike nettselskapenes kostnadsnivå.

Effektiviteten i selskapene måles etter at påvirkningen fra slike ytre rammevilkår er tatt med. Geografi og kostnadseffektivitet har altså lite med hverandre å gjøre. Dermed blir det rett og slett feil å påstå at en utjevningsordning innebærer å «hente penger fra effektive selskaper og fordele til ineffektive selskaper».

I motsetning til hva som ble hevdet på Kraft i Vest vil en utjevningsordning for nettleia være en rettferdig og god løsning. Utjevning vil bidra til at nettkunder ikke forskjellsbehandles etter bosted. Holmen kunne muligens hatt et poeng dersom landet var flatt og likt befolket. Det er det som kjent ikke.