Nett Tilgang Foto Darya Tryfanava Unsplash For Nett
Høyhastighets internett er et stadig viktigere distrikspolitisk virkemiddel. (Foto: Darya Tryfanava)
Forslag om internett-tilgang på høring:

«Lavhastighets-internett» skal sikres med innkjøpsordning

Energi

Regjeringen foreslår en innkjøpsordning som verktøy for å sikre lavhastighets internett-tilgang for oss alle. Men forslaget er lite fremtidsretted.

Selv om den kommersielle utbyggingen av bredbånd er god, og selv om både staten og kommuner bidrar med midler gjennom dagens støtteordninger, vil enkelte husstander og virksomheter bli stående uten et akseptabelt tilbud. Ytterligere tiltak kreves for å sikre at alle kan delta i den digitale utviklingen.

For å sikre en bredbåndstilgang med en nedlastingshastighet på minimum 20 Mbit/s til alle foreslår regjeringen å innføre en innkjøpsordning kombinert med en leveringsplikt i de tilfeller dette er nødvendig.

Fremtiden krever høyhastighetsnett

Høsten 2019 gjennomførte regjeringen en høring av forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften som omfattet en lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd. I vår høringssuttalelse fra desember 2019 understreket vi at 20 Mbit/s ikke er relevant som kapasitetsmål på vei inn i «gigabitsamfunnet».

Vi påpekte også at finansieringen av leveringspliktige tjenester må sikres gjennom statlige midler og uten at tilbydere som pålegges slike tjenester belastes for dette.

Forslaget som nå er ute på høring skiller seg fra det som ble foreslått høsten 2019 ved at det nå legges opp til en søknadsbasert innkjøpsordning som hjemmel for myndigheten til å kunne pålegge leveringsplikt i de tilfeller hvor det for eksempel ikke mottas tilbud fra markedet, eller tilbudene ikke oppfyller kravene.

Ambisiøse mål må gjelde alle

Samfunnsbedriftene er positiv til tiltak som fremmer en rask utbygging av ekomnettet med det formål å sikre en bredbåndsdekning i hele landet og dette forslaget legger et godt grunnlag. Men regjeringens uttalte mål er at 100 prosent av husstandene og virksomhetene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s hastighet innen utgangen av 2025.

Forslaget som nå legges fram vil i praksis bety at regjeringen fjerner dette målet og at vi ender opp med en formidabel forskjell i bredbåndsdekning mellom husstandene.

I vår høringsuttalelse påpeker vi også at valg av leverandør i innkjøpsordningen eller utpeking av leveringspliktig tilbyder må hensynta krav til teknologinøytralitet og konkurransevridning.