Fra energidebatten Arendalsuka 2019.jpg
Energidebatten vakte engasjement blant politikerne. Fra venstre: Ingrid Heggø (Ap), Liv Kari Eskeland (H), Rikard Gaarder Knudsen (statssekretær, Frp). (Foto: Jill Johannessen).
Hvorfor så store forskjeller på strømregningen?

Likere nettleie er på regjeringens agenda

Energi

- Regjeringen vil se på hvordan nettleia kan jevnes ut og er positive til den foreslåtte effektivitetsmodellen. Det sa statssekretær Rikard Gaarder Knudsen (FrP) under fellesarrangementet til Distriktsenergi og KS Bedrift under Arendalsuka den 13. august.

Sammen med en rekke sentrale medlemmer i energi- og miljøkomiteen, statssekretær Gaarder Knudsen, NVE og Distriktsenergi ble forslaget til en utjevning av nettleien diskutert på Arendalsuka under arrangementet «Hvorfor er det så store forskjeller på strømregningen?».

Klikk på bildet under for å se intervju med Asle Strand, direktør for KS Bedrift Energi, under Arendalsuka 2019.

NVE redegjorde innledningsvis for sin pågående utredning av virkemidler for utjevning av nettleien og jobber etter tre dimensjoner:

  • Hvordan skal en utjevning finansieres?
  • Hva skal utjevnes (med eller uten avgifter inkludert)?
  • Ambisjonsnivået, det vil si skal nettleien bli likere eller lik?

- Størrelsen på strømregninga di bestemmes av hvor du bor. Det finnes nettselskap som har lav leie og er ineffektive, og andre selskap som har høy nettleie og er effektive. Vårt forslag vil fremme rettferdighet for kundene, effektivitet i bransjen og legge til rette for riktige fusjoner sa leder av Distriktsenergi, Knut Lockert.

Ønsker likere nettleie

Det synes å være en tverrpolitisk enighet blant medlemmene i energi- og miljøkomiteen og regjeringen om at det er ønskelig å få utjevnet nettleien, og hele Sogn og Fjordane-benken på Stortinget stiller seg bak initiativet fra Distriktsenergi.  

- Dagens modell er en stor utfordring for næringslivet i Sogn og Fjordane. Den foreslåtte effektivitetsmodellen vil føre til at vi får bort det mest urettferdige, sa Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet.

- Vi kan ikke ha det sånn at de områdene hvor det bygges ut fornybar kraftproduksjon skal dekke nettkostnadene, fremholdt Liv Kari Eskeland fra Høyre.

Skjevhetene må bort

Ole Andre Myrvold fra Senterpartiet vil ha en modell som kan holdes over tid. Han understreket at dagens ordning med en pott over statsbudsjettet ikke er en fremtidig løsning. Den foreslåtte effektivitetsmodellen har veldig spennende elementer, mente han, og la til: - Vi må vekk fra bevilgningsrundene over statsbudsjettet, og urettferdighetene utover landet må vekk.

Energi Norge er noe mer lunken til den foreslåtte modellen. - Dette er ikke en effektivitetsmodell og vi fjerner da insentivet for at kostnadene skal holdes nede, sa Kristin Lind. Energi Norge foretrekker en ordning med en pott over statsbudsjettet, eventuelt fra Enova, eller som et lite påslag i nettleien.

Effektiv og rettferdig modell

KS Bedrift har lenge arbeidet for en utjevning av nettleien og støtter den foreslåtte effektivitetsmodellen. Vi er opptatt av at en fremtidig ordning ivaretar behovet for effektiv drift av nettselskapene og rettferdighet når det gjelder fordeling av nettkostnadene mot forbrukerne.

Debatten på Arendalsuka ga gode signaler for det videre arbeidet. Vi ser frem til at NVE, og etter hvert regjeringen, kommer med sitt forslag til fremtidig ordning. KS Bedrift vil delta aktivt inn mot den videre debatten og prosessen rundt dette.