Styret Utstein 2021 For Nett
Representanter fra styret i Samfunnsbedriftene Energi på samling, f.v/ Arne Tillung, Birger Høyland, Bjørg Hvidsten, Cecilie Bjelland (adm.), Margrethe Folkestad, Kjell Are Johansen (leder), Gudrun Rollefsen. (Foto: Asle Strand.)

Styret i Samfunnsbedriftene Energi planlegger for framtiden

Energi

Styret i Samfunnsbedriftene Energi møttes i september på Utstein Kloster i Stavanger for å diskutere mulighetene i framtidens elektriske samfunn.

Et engasjert styre med medlemmer fra Jæren i sørvest til Hammerfest i nord konkluderte med at de kan se lyst på framtiden til de mellomstore og små fornybare energiselskapene, da de er godt posisjonert som leverandører av fornybar energi og kritisk infrastruktur.

Samfunnet går mot en karbonfri og elektrifisert framtid. Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for de mellomstore og små energibedriftene er Samfunnsbedriftene en viktig aktør i denne omstillingen. Framtidens store behov for fornybar energi, gode nettløsninger og en storstilt elektrifisering av hele samfunnet gjør energiselskapene til sentrale aktører i denne omstillingen. Medlemsbedriftene har en viktig rolle som i teknologiske utviklingen og er ankre i lokalsamfunnenes velferdsutvikling.

Under seminaret fikk styret blant annet et dypdykk i betydningen av lokal forankring og erfaringer med god eierstyring i kraftbransjen. Dette var en fin innledning til en bredere diskusjon om energiselskapenes positive drivkraft i samfunnet. Styret er samstemt i viktigheten av en aktiv og god dialog med eierne, og sterk lokal forankring av selskapene. Det er viktig å tenke lokale ringvirkninger med verdibaserte kompetansearbeidsplasser i nærområdet. 

Styret fikk også løftet blikket og sett på energiselskapers rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Norge har hatt et stort fokus på fossilt brensel som innsatsfaktor og basis for utvikling av arbeidsplasser innen kompetanse og teknologiutvikling. Samfunnet er nå i en omstillingsfase som gjør oss rigget for en framtid uten utslipp av drivhusgasser. I dette scenarioet ligger en større produksjon av havvind, gjenvinningsbare produkter av olje, produksjon av hydrogen med naturgass, hvor CO2 blir tatt ut og lagret, samt en satsning på grønt hydrogen fra fornybare ressurser. Her får produsenter av fornybar energi og leverandør av nettjenester en viktig rolle. Produksjon av hydrogen, batterier og annen ny industri vil kreve mye fornybar energi som innsats, og satsning på flere fornybare energiressurser vil gi nettaktørene en viktig rolle som tilretteleggere for nødvendig infrastruktur.

Styret ser derfor fram til å jobbe med medlemmer og myndighetene for å synliggjøre den store og nødvendige jobben som legges ned over hele landet for en god energiforsyning.