Asle - sittende - krediter Morten Brakestad.jpg
Direktør Asle Strand. (Foto: Morten Brakestad).
Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Mer til bredbåndsutbygging

Energi

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å øke tilskuddet til bredbåndsutbygging med 50 millioner kroner.

Dersom Stortingets flertall vedtar forslaget, vil samlet bevilgning være på 250 millioner kroner. Tilskuddet til bredbåndutbygging foreslås økt for å gi flere husstander og virksomheter tilbud om bredbånd i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

Økningen skal bidra til utbygging til husstander og virksomheter som i dag har tilbud om bredbånd basert på Telenors kobbernett, og hvor det ikke foreligger annet tilbud om, eller planer om utbygging av, tilstrekkelig godt bredbånd på kommersielt grunnlag.

- Vi er tilfredse med at det foreslås å øke tilskuddet til bredbåndsutbygging. Samtidig ser vi at det er behov for en betydelig større satsing for å nå det vi mener skal være målet: at 98 prosent av husstandene skal ha gigabit-tilbud innen 2025, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.

Regjeringens mål er at 90 prosent av norske husstander skal ha tilbud om bredbånd med minst 100 megabit per sekund innen 2020. På sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighets bredbånd.

Svenskene har et mål om at 98 prosent av husstandene skal ha gigabit-tilbud innen 2025.

At tilnærmet alle skal ha et gigabit-tilbud legger til rette for at både bedrifter og befolkning får lynraske kommunikasjonskanaler som håndterer komplekse prosesser på mikrosekunder.

- Vi mener at dette bør være målet myndighetene strekker seg etter, og da er 250 millioner kroner i 2019 for lite, avslutter Strand.