Splitta databaser 4.jpg

Muligheter for utsatt frist for splitting av kundedatabaser

Energi

Samfunnsbedriftene fikk i vårt siste møte med RME klare positive signaler om muligheter for å få utsatt fristen for splitting av felles kundedatabaser for nettselskap og kraftomsetningsselskap.

Det har lenge vært kjent at kundedatabasene skal splittes og for noen år siden forventet alle at den prosessen skulle vært gjennomført før 2020. Slik har det av ulike grunner ikke blitt.

På grunn av korona og mulige kapasitetsutfordringer hos dataleverandørene har Samfunnsbedriftene fått en rekke henvendelser fra medlemmene om mulig behov for utsettelse av fristen.

Vi har derfor i flere nylige møter tatt opp spørsmålet med RME og senest i en skriftlig anmodning 15. april.

I vårt sist møte med RME fikk vi et foreløpig og relativt positivt svar. Det var tydelig at de skjønte problemet og vi forventer at de i løpet av noenlunde kort tid vil komme med et formelt og positivt svar. Vi ba om en generell utsettelse, men vil ikke bli overrasket om det også her i stedet vil bli en åpning for utsettelse etter søknad.