Det Uvanlige Har Blitt Vanlig Foto Matthew Waring Unsplash
La oss ønske en hverdag som blir stadig mer normal, skriver direktør Cecilie Bjelland i denne kommentaren. (Foto: Matthew Waring / Unsplash).

Når det uvanlige blir vanlig

Energi

Julen er en tid med forventninger, tanker om året som er gått og forberedelse til det som kommer. Det blir som det blir, har vi tenkt før. For det er jo vanskelig å forutse framtiden. Vel, 2020 klarte likevel å overraske oss.

For ett år siden hadde vi helt sikkert forventninger til kraftprisene. Jeg for min del var også spent på ny jobb og så fram til å møte dere alle. Kraftprisene er ikke blitt som ønsket, men vi har lært mye om digitale verktøy og tatt i bruk nye samarbeidsformer fra våre baser på kjøkken og soverom.

Vi har vært igjennom et år der det uvanlige har blitt vanlig. Det er mange som fortjener en stor takk for at det har vært mulig, inkludert alle som jobber i og med kraftbransjen. Sikker strømforsyning og gode bredbåndstjenester har gitt en trygg base for et Norge i stadig beredskap. Det har ikke kommet av seg selv.

Den tryggheten er blant annet skapt av folk som har gjort et skikkelig arbeid på beredskapsplaner, som har gått i isolasjon med vaktlag for å skjerme kritiske tjenester, som har snudd seg raskt og funnet løsninger før problemer har fått vokse seg store. Kraftbransjen har blitt testet – og bestått.

Parallelt med drift har det også skjedd regelverksutvikling vi kan glede oss over. Det er endelig kommet en forbedring i kraftskatten rettet mot nye prosjekter, ordning for utjevning av nettleie er gjeninnført og det er lagt fram en modell for effekttariffer som en samlet bransje kan stille seg bak.

Det er positive steg i riktig retning selv om vi må jobbe både med beløp og omfang framover. Det skal vi også gjøre med en rekke andre saker enten det er KILE, digitalisering, bredbåndsbevilgninger, ren energi eller inntektsrammemodellen for å nevne noen.

Men først skal vi senke skuldrene og ta farvel med 2020. Denne julen vil helse stå i sentrum for alle våre aktiviteter enten det er hjemme, i bygd og by, i Norge og globalt. For de fleste av oss er det nye rutiner og smitteverntiltak. For andre står det om livet. Derfor er det kanskje lov til å gi gaver som dette i et høyst uvanlig år.

Samfunnsbedriftene Energi takker for godt samarbeid og ønsker deg og dine en god jul. La oss håpe – og ønske oss et nytt år med en hverdag som blir stadig mer normal.