Freiberg vind.jpg
Bilde: olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Foto: Asle Strand)
NVEs nasjonale ramme for vindkraft på land

Nasjonal ramme for vindkraft skrotes

Energi

Etter massiv motstand fra kommunene vil regjeringen skrote NVEs forslag om en nasjonal ramme for vindkraft på land. Det ble offentlig da olje- og energiministeren innledet på Norges Energidager den 17. oktober.

Det har kommet inn over 5000 høringssvar om forslaget til nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som NVE la frem i april. Svært mange er negativ til rammeplanen.

- Når vi inviterer til å få innspill, så har vi jo også til hensikt å lytte. Det er det vi gjør, og vi ser et behov for å gjøre noe med konsesjonssystemet nettopp for å gjøre et godt system enda bedre for å forebygge konflikter som vi har sett det har vært rundt enkelte utbygginger av vindkraft, sa olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg på Norges Energidager.

Han varslet full gjennomgang av konsesjonssystemet.

- Tidsfrister, involvering av kommunen og detaljnivået er ting som vi ser om det er grunnlag for å se på og gjøre bedre enn det er i dag, fortsatte Freiberg.

- Det skulle være et konfliktdempende tiltak, det har det ikke vært med de svarene vi ser. Derfor har vi tenkt å legge vekk denne nasjonale rammeplanen og si at vi ikke skal ha noen nasjonal ramme for vindkraft, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

- KS Bedrift Energi har vært positive til gjennomgangen NVE har foretatt, men den nasjonale rammen kom skjevt ut allerede på hoppkanten. Vi ønsker primært mer vindkraft i Norge, men det er helt nødvendig å ha innbyggere og kommunen med på laget, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.

- Vi mener at det er bra med et grundig kunnskapsgrunnlag, og det har vi nå fått med den nasjonale rammen. Selv om planen nå skrotes mener vi at arbeidet ikke har vært helt bortkastet. Norge kan bidra med å redusere klimagass-utslippene og da er økt fornybar produksjon, også i Norge, viktig, fortsetter Strand.

- I høringssvaret påpekte vi nettopp at konsesjonssystemet må forbedres og det er svært bra at olje- og energiministeren nå foreslår endringer, avslutter Strand.