Tina Bru og Kadri Simson.JPG
Olje- og energiminister Tina Bru vil innføre langt strengere krav enn det EU-landene har. Bilde: olje- og energiminister Tina Bru og EUs energikommissær Kadri Simson. (Foto: OED /NTB Scanpix; Europakommisjonen/Olga Makina)
Funksjonelt skille for nettforetak

Nettselskap med over 10.000 kunder må ha funksjonelt skille, sier regjeringen

Energi

Olje- og energiminister Tina Bru vil ha krav om funksjonelt skille for nettselskap som har mer enn 10.000 kunder. Samfunnsbedriftene mener grensen bør være på 100.000 kunder, som i EU.

I dag er det krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskap som har mer enn 100.000 kunder. Olje- og energidepartementet har sendt på høring forslag til endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak med virkning fra 1. januar 2021.

I høringsnotatet foreslås det endringer i energiloven § 4-7 som gjør unntak fra kravet om funksjonelt skille for nettforetak med 10.000 eller færre kunder.

Skal Norge være strengere enn EU?

Et slikt krav kan for en rekke mindre og mellomstore nettselskap føre til mer ineffektiv drift og betydelige kostnadsøkninger, som kundene tilslutt må dekke. I neste omgang kan dette presse frem unødvendige konsolideringer, og det finnes ingen argumenter for at Norge skal ha strengere regler enn Europa.

- Vi mener derfor at nettselskap med under 100.000 abonnenter bør gis fritak fra kravet om funksjonelt skille slik det er i EU. Subsidiært bør man opprettholde Stortingets tidligere vedtak om fritak for selskap med mindre enn 30.000 kunder, sier direktør for Samfunnsbedriftene Energi, Cecilie Bjelland.

-Samfunnsbedriftene har helt siden krav om funksjonelt skille kom på banen argumentert for en grense på 100.000 kunder. Dette vil vi fortsette å jobbe for i forbindelse med denne høringsprosessen, avslutter Bjelland. 

Koronakrisen skaper utfordringer

Sammen med Energi Norge og Distriktsenergi sendte Samfunnsbedriftene et brev til Olje- og energidepartementet 31. mars hvor vi ba om at det blir vist fleksibilitet for de selskaper som nå opplever at det er krevende å få landet kravene som stilles til det selskapsmessige og funksjonelle skillet innen januar 2021. 

Høringsfrist er 1. juli 2020.