Niklas Kt (3)
Bilde: Niklas Kalvø Tessem
Energiteamet styrker laget

Niklas Kalvø Tessem starter i Samfunnsbedriftene Energi

Energi

- Niklas er et kjent ansikt for mange, og vi er svært fornøyd med at han nå begynner som spesialrådgiver i vårt energiteam, sier Cecilie Bjelland, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

-Jeg tror vi skal dra god nytte av hans erfaring, hans kjennskap til medlemmene og hans kontaktflate i Norge og Brussel, fortsetter Bjelland. Niklas Kalvø Tessem jobbet nemlig i mange år som næringspolitisk rådgiver i daværende KS Bedrift Energi.

-Niklas kjenner godt til våre viktigste saker og kan gå rett inn i denne jobben. Med dette ønsker vi ham også tilbake i folden, legger Bjelland til med et smil.

- Min erfaring fra daværende KS Bedrift gjør at jeg kjenner medlemsbedriftene og deres muligheter. Samtidig har jeg en stor bredde i mitt energipolitiske engasjement, sier Niklas Kalvø Tessem.

-Arbeidet med engasjerte fylkespolitikere i Kraftfylka, kombinert med energibedriftenes samfunnsansvarlige drift, gir meg en unik mulighet til å jobbe med hele verdikjeden fra kraftproduksjon til samfunnsutvikling, legger han til.

Fortsetter som leder av Kraftfylka

Niklas vil fortsette som daglig leder i Kraftfylka, men formelt sett være ansatt i Samfunnsbedriftene. Gjennom avtalen om felles sekretariat, blir det et tett faglig samarbeid mellom Kraftfylka og Samfunnsbedriftene, der Kraftfylka beholder sin selvstendighet.

Fra tiden i KS Bedrift Energi og Kraftfylka har Niklas erfaring med å samarbeide med myndigheter og andre beslutningstagere for å bedre energibransjens rammevilkår. Han har jobbet opp mot både regionalt og nasjonalt nivå, gjennom fylkespolitikk, regjering, statsapparatet og partigruppene i Stortinget.

Niklas har også besøkt energiselskaper og beslutningstagere i alle deler av landet, og kjenner godt til utfordringene ved å drive et energiselskap under vanskelige forhold.

Brussel ga viktig erfaring

Samtidig har han innsikt i det som skjer på EØS-nivået, gjennom jobb og ulike møter i Brussel – der det utformes politikk som får stor betydning for norsk kraftbransje. I flere var Niklas blant annet generell saksordfører i CEEPs energiutvalg.

- Siden jeg skrev masteroppgave om EUs energipolitikk, har jeg hatt et engasjement for å se energipolitikk på flere politiske nivåer, fra regelverksutforming på europeisk nivå til det brukes i daglig drift i energiselskapene, forteller Niklas.

- Tiden som generell saksordfører i CEEPs energiutvalg ga meg unik innsikt i europeisk regelverksutforming, og gjorde at norske energipolitiske saker ble satt på dagsorden i et forum med blant annet store tyske og franske interesser, avslutter han.

Fra før har Niklas også erfaring som journalist, blant annet fra Nettavisen.