Distribusjon og transmisjon natur 06.JPG

«Noen» vinner på kraftfusjoner

Energi

Nyansatt byråd for næring og eierstyring i Oslo, Kjetil Lund, tar i media til orde for fusjoner i kraftbransjen. I et motinnlegg tilbakeviser vi Lunds påstander.

Kjetil Lund (Ap) gikk nylig til Oslo Kommune fra Statkraft, og fikk dermed eierstyringen av Hafslund i porteføljen. Lunds argument er at mange små selskap vil bremse den teknologi- og kapitalintensive utviklingen i kraftbransjen.

I DN tirsdag påpeker vi at Lunds påstand er feilaktig:

En stor andel av norske, mindre nettselskap er klart bedre kapitalisert enn de store. Finansielle muskler er dermed ikke en utfordring.

Små og mellomstore selskap tar også behovet for tilgang til teknologisk kompetanse og ressursmiljøer på alvor. Mange har søkt sammen i allianser og samarbeid som holder anskaffelseskostnader nede og som bygger kompetanse på ny teknologi.

Et større antall aktører er sunt for bransjen. Det fører til konkurranse på kostnadssiden innenfor dagens reguleringsmodell, noe som kommer kundene til gode. Selskapene har også inngående kunnskap om utfordringer og behov i den lokale kundemassen, noe som bidrar til at nye og tilpassede løsninger ser dagens lys. Denne kunnskapen vil forvitre dersom distriktsaktørene slukes av de større selskapene i byene.

Vinnerne av sammenslåinger er selskap som Hafslund, som Lund taler på vegne av.

Norske nettselskap får årlig tildelt et tak på inntekten de får kreve inn fra kundene, på fagspråket kalt inntektsrammen. Inntektsrammen fordeles fra en årlig fastsatt, nasjonal pott. Ved sammenslåinger og oppkjøp i bransjen får de større selskapene dermed tilgang til de mindre selskapenes inntektsramme og utbytte.

Dette handler nødvendigvis ikke om kundenes ve og vel. Noen vil derfor vinne på restrukturering i kraftbransjen. Mange vil tape.