Roedberg2_Nore_I_and_roedbergdammen.JPG
Nore har en lang krafthistorie. Tettstedet Rødberg ved Uvdalselva var blant de første grendene som fikk strøm i kontakten. I juni skal Nore Energis jubileum markeres under Rødbergdagene. Foto: Wikimedia Commons/ Bjoertvedt

Nore Energi i 100

Energi

For nøyaktig 100 år siden ble det elektriske lyset tent i grendene i Nore. Siden den gang har Nore Energi også knyttet innbyggere og næringsliv til omverdenen med fiber.

Nore Energi ble stiftet 27. januar 1918, mens verdenskrigen raste for fullt i Europa. Rundt i grendene i Nore var det bokstavelig talt lystigere nyheter som opptok innbyggerne: Fra en kraftstasjon i området ble det i perioden strukket ledninger til husklyngene.

«Selv om elektrisiteten var en liten revolusjon for lokalsamfunnet, var det ikke alle som var like fornøyd. Noen mente at ettersom de hadde klart seg med parafinlampa såpass lenge, kunne de like godt fortsette slik», ler Ola Bergheim, daglig leder i Nore Energi.

Dugnadsånden vant frem
Som ellers i landet vant elektrisiteten over parafinet, og det delvis takket være dugnadsånd i lokalsamfunnet. Innbyggerne leverte gratis tømmer, stilte egen grunn til disposisjon, og tilbød fri transport for at bygda skulle elektrifiseres.

«Elektrifiseringen gikk gradvis gjennom 1900-tallet. Den siste grenda i Nore kunne sette bort parafinlampa for godt i 1953. Men fremdeles gjenstod noen gårder. Det var først i 1984 at alle fastboende var tilkoplet nettet», forteller Bergheim.

I juni skal jubileet feires under Rødbergdagene, en festival i grenda Rødberg, som var blant de første til å få strøm i kontakten. Nore Energi har i dag 14 ansatte og omsetter for drøyt 45 millioner kroner. I tillegg til å sørge for lys i vinduene, har elverket bidratt til å modernisere området på flere måter:

Stod på for bredbånd
«Nore og Uvdal kommune var en av kommunene som gikk i bresjen for å etablere bredbåndsnett i Numedal. Vi kan jo spørre oss om det hadde vært bredbåndsnett i området i dag, om ikke kommunene og elverkene i Numedal hadde gått sammen for å etablere dette», sier Bergheim.

Han påpeker at Nore Energi også bidrar til næringsvirksomheten i forsyningsområdet på andre måter. Elverket er oppdragsgiver til lokale bedrifter og entreprenører, noe som årlig skaper verdier for over 23 millioner kroner.

«Og dette er konservativt beregnet», påpeker Bergheim.

Han er opptatt av at Nore Energi også i fremtiden skal sørge for at bygdas tannhjul går rundt.

«Energiloven i 1993 innebar en betydelig omlegging, men vi tilpasset oss en ny hverdag. Det skal vi også gjøre i møtet med nye krav og endringer», sier Bergheim.