Zunum-større-fly.jpg
Boeing-eide Zunum jobber med ulike konsepter for elektriske fly. (Foto: tu.no)
Forslag til program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge

Norge skal gå foran i elektrifisering av flytrafikken

Energi

En elektrifisering av flytrafikken er avhengig av at behov for lading av fly og øvrig trafikk i og rundt lufthavnene er samkjørt med kraftsystemets kapasitet.

Med en overgang til elektrifiserte fly vil både energibehovet og effektbehovet på lufthavnene øke. Dette faller sammen med den bredere elektrifiseringen av transportsystemet, og det vil også være behov for økt ladekapasitet på lufthavnenes parkeringsplasser, til busser og kjøretøyene som benyttes inne på lufthavnene.

Avinor har uttalt at selskapet tar ansvaret for at adekvat ladeinfrastruktur er på plass for elektrifiserte passasjerfly. Dette må gjøres i samarbeid med flyoperatør, flyprodusent og lokale e-verk. God koordinering og planlegging med lokal nettleverandør og andre interessenter er svært viktig. For energibransjen vil økte og nye behov fra luftfarten i tillegg til øvrig transport og samfunnet generelt representere både utfordringer og muligheter fremover. 

Avinor og Luftfartstilsynet har utarbeidet et forslag til program for innfasing av elektriske fly i norsk, kommersiell luftfart. Forslaget skal inngå som grunnlag for omtale av elektrifisering av luftfarten i Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer våren 2021 og er nå sendt ut på høring fra Samferdselsdepartementet med høringsfrist 1. mai 2020.  

Samfunnsbedriftene inviterer medlemmene til å komme med innspill og eventuelt kommentarer til arne.jakobsen@ksbedrift.no innen 25. april.