Foto: Norges Bank
Investeringer i nettet må gi fornuftig avkastning, skriver vi i høringssvaret. Foto: Norges Bank

-NVE må forkaste renteforslaget

Energi

I vårt svar til høringen om modellen for NVE-renta, skriver vi at forslaget må forkastes.

Forslaget vårt til uttalelse ble denne uken behandlet i bransjestyret for KS Bedrift Energi. I bransjen er det bred enighet om at konsulentrapporten som foreslår justeringer i modellen som fastsetter renten, ikke holder mål. Blant forslagene er å senke den risikofrie renten fra 2,5 til 1 prosent. Samlet sett vil grepene føre til at NVE-renten blir et halvt prosentpoeng lavere.

«Vi vet det skal investeres mye i nettet i årene fremover. Bankene, grunnet strengere krav til kapitalisering, prioriterer kortsiktige lån. Det er viktig å sikre ulike måter å finansiere prosjekter på. Da må nettet fremstå som et attraktivt investeringsobjekt, og investeringer må gi fornuftig avkastning», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

-Dagens modell må bestå

NVEs modell for referanserenten revideres hvert femte år.

«Under forrige revisjon var tunge faginstanser involvert. Da ble det utført et grundig arbeid med modellen. Vi mener dagens modell må bestå. Konsulentrapporten inneholder flere forslag som virker lite gjennomtenkte», sier Strand.

KS Bedrift Energi oppfordrer derfor NVE til ikke å endre modellen i tråd med konsulentselskapenes forslag.

Les høringssvaret vårt her.