_MG_5304.300x170c.jpg
Foto: Illustrasjon politiattest
Forslag til endringer i kraftberedskapsforskriften

NVE vil skjerpe krav til personellsikkerhet i KBO-enhetene

Energi

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut et forslag til endring i forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) på høring.

Dette forslaget er en oppfølging av revisjonsarbeidet som ble gjennomført i 2017-2018 og gjelder personellsikkerhet og krav til politiattest. Formålet er å bidra til økt personellsikkerhet hos KBO-enhetene ved at risiko reduseres gjennom personkontroll.

NVE fikk ved lovendring i energiloven i juni 2019 hjemmel til å stille krav om bruk av politiattest som en del av bakgrunnsjekken ved gjennomføring av personkontroll. NVE foreslår derfor endringer i bestemmelsen om personkontroll.

NVE foreslår i dette høringsdokumentet endringer i forskriften på følgende to områder:

  • Sikkerhetsmessig personkontroll
  • Restriksjoner for adgang til steder og områder

Forslaget er nå ute på høring med frist for kommentarer innen 1. juni. KS Bedrift inviterer medlemmene til å komme med innspill og evt. kommentarer til arne.jakobsen@ksbedrift.no.