Staffa i Skottland - Foto Ramon Vloon - for nett.jpg
iStock
Høring om NVEs vurdering av NorthConnect

Utenlandskabel til Skottland - Hva betyr det for Norge?

Energi

NVEs vurdering av NorthConnect - utenlandskabel mellom Norge og Skottland er sendt ut på høring. Frist for innspill fra medlemmene er 6. mars. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra NVE vurdert hvilke virkninger NorthConnect, en konsesjonssøkt ny utenlandskabel mellom Norge og Storbritannia, kan ha for miljø, naturressurser, kraftsystem og -marked.

NVE har vurdert NorthConnect sin søknad om anleggskonsesjon og ekspropriasjon samt søknad om utenlandskonsesjon. Reguleringsmyndigheten for energi har vurdert søknad om unntak fra krav i tredje energimarkedspakke. NVE har også foreslått en modell for regulering av inntektene på kabelen. 

Høringsfrist fra NVE er 10. mars. KS Bedrift ber om at innspill til høringssvar sendes til Arne Jakobsen innen 6. mars.

Her finner du NVEs vurdering samt øvrig underdokumentasjon