Kraftledninger05 Istock For Nett
Lokal beredskap og nærhet til kundene er viktig for energiselskaper som skal sikre strømleveransen under krevende forhold. (Foto: iStock)
Årsmøte i Samfunnsbedriftene Energi

Samfunnsbedriftene Energi har fått nytt styre

Energi

Samfunnsbedriftene Energi gjennomførte digitalt årsmøte 22. juni. Her ble det orientert om aktuelle saker og valgt nytt styre, og vi fikk besøk av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Samfunnsbedriftene har hatt ca. ett år med nytt navn, etter at vi skiftet fra KS Bedrift i 2020. Samfunnsbedriftene er et dekkende navn for å beskrive hvordan våre medlemmer opererer, som bedrifter som er hovedsakelig kommunalt eller offentlig eid og leverer viktige samfunnstjenester.

Energiområdet har 160 selskaper innen produksjon, overføring og salg av energi, samt bredbånd og IKT-selskap. Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har vi et bredt spekter av tilbud til medlemmene, og vi tilbyr også juridiske tjenester.  

Valg til styret og aktuelle saker 

Årsmøtet valgte inn et nytt styremedlem på årsmøtet. Vi ønsker velkommen Runar Lia fra Notodden Energi som nytt styremedlem, samt Arne Tillung fra Kvam Energi som nytt varamedlem. Ola Raknes og Helge Morten Vangen fra Aurland Energi ble takket av for god innsats og godt samarbeid.

På årsmøtet gikk direktør Cecilie Bjelland gjennom aktuelle saker. Naturlig nok er elektrifisering og stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser» aktuelle og vesentlige temaer i gjennomgangen. I den forbindelse vedtok årsmøtet en uttalelse om meldingen.

Framtidens kompetansebehov  

Forhandlingsleder Barbro Noss gjennomgikk årets mellomoppgjør. Partene kom raskt til enighet, og det skal nå foretas lokale forhandlinger. Samfunnsbedriftene arrangerer den 30. juni et webinar om lønnsoppgjøret for energibedriftene.

Noss orienterte også om et nytt partssammensatt utvalg som skal etablere en felles forståelse for kompetansesituasjonen i bedriftene. Målet er at de sentrale partene kan hjelpe med å identifisere kompetansebyggingsbehov for partene lokalt.   

Framtidens kompetansebehov var også ett av temaene som NVE-direktør Kjetil Lund tok opp i møtet. I takt med åpningen av samfunnet var det en fin første anledning mot «normalisering» at Lund tok turen til årsmøtet for å delta i en direktesendt dialog. Dette ble en engasjert samtale over flere energirelevante tema som vil bli lagt ut i en egen artikkel. 

Få med deg samtalen med Kjetil Lund i denne videoen (YouTube)

Avslutningsvis berømmet Lund særlig kraftbransjens profesjonalitet og sterke sikkerhetskultur. Dette hadde vært framtredende - og avgjørende - for at forsyningssikkerheten ble godt ivaretatt gjennom pandemien. 

Styreleder Johansen oppsummerte og avrundet årsmøtet, med et ønske og håp om at vi neste år kan møtes sammen igjen.