5G Foto Denny Muller Unsplash For Nett
I distriktene må lokale og regionale bredbåndsaktører i stor grad benytte det lisensfrie 5G-båndet. (Foto: Denny Müller)
Oppfordrer regulatoren til å tilgjengeliggjøre frekvenstillatelser

5G-frekvenstillatelser må gjøres tilgjengelige for distriktene

Energi

Samfunnsbedriftene har levert innspill til Nkom. Her oppfordrer vi til at frekvenstillatelsene som overstiger taket satt for 5G-auksjonen blir tilgjengeliggjort for lokale og regionale bredbåndsaktører.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) holdt i mars en høring om overdragelse av frekvenstillatelsene til ICE Communication Norge AS. Selskapet ble nylig kjøpt av Lyse-konsernet, som også eier bredbåndselskapet Altibox.

Høringen fra Nkom kommer på bakgrunn av en 5G-auksjon for 3,6 GHz-båndet som ble holdt i fjor. Et av vilkårene i auksjonen var et frekvenstak. Det vil si at en aktør ikke kunne kjøpe mer enn 120 MHz av 3,6 GHz-båndet.

Etter kjøpet av ICE vil Lyse-konsernet nå eie 180 MHz av 3,6 GHz-båndet, som vil si at de går over 5G-auksjonens frekvenstak. Nkom henter nå innspill og vil vurdere hvordan saken skal håndteres videre.

Må kunne brukes i distriktene

Sammen med våre medlemmer har Samfunnsbedriftene frontet at frekvenstillatelsene som går over taket burde tilgjengeliggjøres. Vi mener det er spesielt viktig med tanke på tilgang til høyhastighetsbredbånd i distriktene hvor lokale og regionale bredbåndsaktører i stor grad må benytte det lisensfrie 5G-båndet.

Flere frekvenser er viktig for å kunne tilby ytterligere kvalitet og stabilitet.

Ikke minst vil dette vil være i tråd med målet til 5G-auksjonen hvor frekvensene opprinnelig ble handlet. Regjeringen gav nemlig en kraftig rabatt til auksjonsvinnerne mot at de utbygger høyhastighetsbredbånd i distriktene. Til sammen ble rabatten fra auksjonen på hele 560 millioner kroner.

Les vårt høringssvar.