IMG_2689.JPG
Robotisert: Selvgående vogner sørger for at driften i drivhuset går av seg selv. Men plukkingen er fremdeles manuell.

På besøk hos «grønn» og oransje gigant

Energi

Da lobbyorganisasjonen CEDEC forrige uke avholdt generalforsamling i Amsterdam var Vinterpakken, «grønn» energi og oransje paprika viktige stikkord.

KS Bedrift har medlemskap i CEDEC, en lobbyorganisasjon som fremmer kraftselskapenes sak i Brussel. Når CEDEC avholdt generalforsamling i Amsterdam forrige uke, var Vinterpakken et selvskrevent tema. Organisasjonen har sammenfattet sitt syn på pakken av lovtekster, og startskuddet har gått et møysommelig påvirkningsarbeid mot nøkkelaktører i EU-institusjonene.

«Vinterpakken legger opp til et mer desentralisert energisystem. Da er det paradoksalt at reguleringene fra EU blir sterkere og sterkere», kommenterte Gert De Block, generalsekretær i CEDEC.

Blant sakene CEDEC har prioritert er Vinterpakkens paragrafer om lokale energisamfunn, som innebærer at innbyggerne i et gitt område får rett til å gå sammen for å kjøpe eller lease og drifte distribusjonsnettet. CEDEC har også kritisert opprettelsen av et DSO-organ som blant annet skal foreslå nettverkskoder knyttet til tariffer. De Block viste til at CEDEC har lykkes i å få enkelte endringer i lovtekstene, i tillegg til at organisasjoner som CEER, sammenslutningen av nasjonale energiregulatorer, har adoptert flere av standpunktene.

 

Stor skala: I det 1x1 kilometer store drivhuset høstes 30 tonn paprika - hver dag

 

Eget kraftselskap

I løpet av generalforsamlingen ble det også avlagt et bedriftsbesøk til et gigantisk drivhus, en kort kjøretur i paddeflatt landskap utenfor Amsterdam. I drivhuset, som måler 1x1 kilometer, høstes 30 tonn paprika og 15 tonn tomater – hver dag i løpet av vekstsesongen. Med robotiserte vindusvaskere og selvgående vogner for innhøsting av grønnsaker var dette et eksempel på grønnsaksproduksjon av en helt annen skala enn her hjemme.

Mens roboter er et sentralt element ved driften, er den enorme grønnsaksfabrikken også preget av nytenkende energiløsninger. Drivhuset har sitt eget gasskraftverk som produserer elektrisitet og varme til plantene. C02 samles opp under kraftproduksjonen, og sprøytes inn i drivhuset for å gi plantene boost til veksten. Plantene absorberer den uønskede gassen.

«I motsetning til alle andre sier vi alltid: ja takk til C02! Vi kjøper også flytende, komprimert C02 fra industriene rundt», fortalte Petra Barendse, som er ansvarlig for omvisninger i drivhuset.

Barendses selskap inngår i et lokalt nettverk av 10 drivhus, som sammen har opprettet et eget energiselskap under navnet ECW Netwerk. Energiselskapet opererer kraftnettet i området, sørger for salg av overskuddsenergi til det nasjonale nettet, og tilrettelegger for kjøp og salg av kraft mellom selskapene.

Energiselskapet har siden 2014 produsert geotermisk varme fra en 2.5 kilometer dyp brønn i nærhetene av drivhusene. Dette har redusert forbruket av gass med en tredel, og dermed gjort grønnsaksprodusentene mindre sårbare overfor prissvingninger i naturgassen.

 

Datalagring

Et steinkast fra drivhuset reiser et langstrakt, grønt bygg seg bak høye stakittgjerder. Der bygger Microsoft det som etter sigende blir Europas største senter for datalagring, på en 40 hektar stor tomt.

Og strømmen? Den kommer delvis fra energien som produseres ved drivhusene i området. Med andre ord bidrar paprikaen som dyrkes i Barendsees drivhus til jobbskaping utover hæren av paprikaplukkere som til enhver tid er i aktivitet under glasstaket.

Datalagring: Like ved drivhuset bygger Microsoft et av Europas største datalagringssentre. Strømmen kommer blant annet fra drivhusene i området.