2017-12-19 Asle Hatlebrekken SV.JPG
Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi (t.v.), hadde en god samtale med Lars Haltbrekken, nyvalgt stortingsrepresentant for SV

Positive signaler fra SV

Energi

Denne uka møtte KS Bedrift Energi nyvalgt stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

I løpet av møtet diskuterte vi aktuelle energipolitiske saker. Vi benyttet anledningen til å argumentere for SPs forslag om å oppheve kravet om funksjonelt skille i energiloven for selskap med under 30.000 kunder.

Haltbrekken stiller seg positiv til representantforslaget som ble fremmet i Stortinget for noen uker siden, men tar forehold om behandling i stortingsgruppa til SV.

Han anslår at behandlingen og voteringen over forslaget vil komme opp i Stortinget etter påske.

Videre fikk vi en god samtale om utjevning av nettariffer. Haltbrekken viste god forståelse for at dagens betydelige prisforskjeller gjør at distriktene kommer skjevt ut. Energi- og miljøkomiteen, som Haltbrekken er medlem i, avgir et representantforslag fra KrF om en utredning av utjevning av nettariffer 8. mars.

Vi i KS Bedrift Energi mener Stortinget bør vedta at Regjeringen gjennomfører en slik utredning, men at det bør understrekes at utredningen gjennomføres med sikte på å innføre like netttariffer i landet.