Illustrasjon Briller Mari Helin Unsplash
Foto: Mari Helin, Unsplash

Positivt, men trolig ikke nok til å få til gunstige fastprisavtaler

Energi

– Regjeringen har åpenbart lyttet, og vi er godt fornøyde med de endringene som i dag varsles. Men det er trolig fortsatt ikke nok for at vi skal få til det markedet på fastprisavtaler som næringsministeren etterspør, sier Cecilie Bjelland, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

En klargjøring og justering av kontraktsunntaket for grunnrenteskatt var forventet for å kunne komme i gang med salg av fastprisavtaler. Bransjen har etterlyst rammene, som nå er kommet fra regjeringen, men fortsatt mangler selve forskriften som aktørene skal forholde seg til.

I en melding opplyser regjeringen at de nå justerer opp det maksimale prispåslaget i fastprisavtaler til 2,5 øre/kWh, uten mva og elsertifikatkostnad. I tillegg blir det mulig å legge til et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per måned.

– Dette er betydelig bedre enn det foreslåtte påslaget på maksimalt 0,5 øre. Vi tror nok at det vil gjøre det mulig for strømleverandører å kunne tilby fastprisavtaler med dette påslaget, sier Bjelland.

Trolig er dette likevel ikke nok til å få fart i fastpristilbudet. For det første er det foreløpig ingen forskrift klar. Det andre er at avtaleperiodene som er foreslått med 3, 5 og 7 år, anses av mange som alt for lange, i en periode med stor usikkerhet og store svingninger i kraftprisen.

– Et stort skritt i riktig retning, kan vi vel si. Så tror vi fortsatt at næringsministeren har forventninger om en betydelig lavere fastpris enn det markedet ser for seg per i dag, sier Bjelland.

To områder

Regjeringen presiserer samtidig at de vil slå sammen de nordlige prisområdene 3 og 4, og sørlige prisområdene 1,2 og 5 når det gjelder fastpriskontrakter. Regelen innebærer at salg innenfor et nordlig og et sørlig prisområde vil gi grunnlag for kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, men ikke salg mellom de to prisområdene.

– Dette har vi full forståelse for, slik at man unngår en uønsket skattetilpasning, sier Bjelland.

Om høyprisbidraget

Samtidig varsler regjeringen justeringer rundt innføring av høyprisbidraget. Regjeringen foreslår å endre fra timespris til månedlig gjennomsnittspris. Endringen innebærer at inntektene fra kraftproduksjon skal beregnes over måneden istedenfor per time.

– Vi skulle gjerne sett at det ble regnet på årlig snitt, men dette er positivt og i tråd med våre anbefalinger. Samtidig vil vi påpeke at vi fortsatt mener høyprisbidraget er satt for høyt med 23 prosent, avslutter Bjelland.