Statsbudsjett 2018: Regjeringen fjerner tilskuddet til tariffutjevning – igjen

Energi

-Dette begynner å bli en tradisjon, sier direktør i KS Bedrift Energi Asle Strand oppgitt.

- Vi er skuffet over at posten til tariffutjevning fjernes, sier Strand

Det er et politisk ønske om harmonisering av tariffer i nettet på landsbasis. Posten i statsbudsjettet for tariffutjevning er en salderingspost. I fjor høst fikk KrF inn 10 millioner igjen over denne posten i budsjettforhandlingene mellom Regjeringen og KrF/V.

Selv det er ikke dekkende og posten bør minst økes til mellom 50 og 60 millioner.

-Vi mener det er fornuftig å se på alternativer til finansiering over statsbudsjettet. Ut fra et rettferdighets- og likebehandlingshensyn vil en nasjonal «portoordning» være et av flere alternativ, sier Strand

-Vi forventer at KrF igjen sørger for at ordningen videreføres, og da på det nivået som partiene tidligere mente var fornuftig, understreker Strand.

Det er store regionale forskjeller på tariffene i landet, noe som gjenspeiler at nettselskapene har svært varierende kostnader. Kostnadsforskjellene er knyttet til naturgitte forhold. Vi i KS Bedrift mener en utjevningsordning for tariffene i nettet vil være rettferdig, ettersom en slik ordning vil medføre at forbrukere ikke «straffes» med høyere tariffer der de bor.