Søviknes06.jpg
Direktør KS Bedrift Energi Asle Strand og olje- og energiminister Terje Søviknes. Foto: Audun Kolstad Wiig

Regjeringen ønsker ikke lik nettleie

Energi

Som vi tidligere har skrevet om ønsker KrF en utredning av ulike modeller for utjevning av nettariffene. I et svarbrev til Stortinget avviser olje- og energiminister Terje Søviknes forslaget.

Søviknes skriver i at det ikke vil være «effektiv ressursbruk for samfunnet» å sette i gang ytterligere utredninger av modeller for utjevning av nettariffene.

Det vises til en rekke utredningen som er gjennomført, blant annet to utredninger fra NVE fra 2010 og 2014. NVE anbefalte da å ikke innføre nasjonale tariffer, men vurderte det dithen at posten over statsbudsjettet Tilskudd til utjevning av overføringstariffer var en treffsikker ordning.

Denne posten er for neste års budsjett fjernet helt. Vi finner det derfor underlig at Regjeringen ikke vil vurdere alternativer til utjevningsordningen, slik at vi får en omfordeling fra kunder i områder med lave kostnader til kunder i områder med høye kostnader.

Søviknes skriver at en utvikling mot færre nettselskaper er ønskelig, da dette blant annet vil være et tiltak for å utjevne tariffene. Vi synes det er underlig at statsråden fortsetter å skyve ansvaret for ulikhetene i tariffene over på de mindre selskapenes og gjør det til et spørsmål om deres fremtidige eksistens.

Regjeringen har som kjent ikke flertall på Stortinget, og trenger nå både KrF og Vestre på laget for å få stoppet initiativ som dette. Vi antar at Senterpartiet vil støtte KrFs forslag om en utredning, så gjenstår det å se hva AP, SV og MDG lander ned på.

Saken behandles i Stortinget over jul.