Vannkraft09 (Istock) For Nett
Foto: iStock
Ny stortingsmelding i kjømda:

Energiressursenes bidrag til vekst skal utredes

Energi

Regjeringen vil våren 2021 legge fram en stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. Samfunnsbedriftene skal fremme sitt syn og gjerne imot ditt innspill innen 1. desember.

Målet med stortingsmeldingen fra Olje- og energidepartementet er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for fremtidige lønnsomme arbeidsplasser. 

Meldingen vil se på fornybar energi, petroleumsnæringen, hydrogen og utvinning av mineraler på havbunnen. Dette blir et stort helhetlig arbeid, som Samfunnsbedriftene vil bidra til. 

Olje- og energidepartementet oppfordrer til å sende inn skriftlige innspill til arbeidet med stortingsmeldingen, med frist satt til 10. desember 2020.

OED ber om to typer skriftlige innspill:

  1. innspill til arbeidet med stortingsmeldingen generelt,
  2. innspill til arbeidet med veikart for hydrogen.

Samfunnsbedriftene vil gi vår tilbakemelding til departementet og vi hører gjerne fra deg innen 1. desember om du har innspill som vi kan ta med.

Innspill sendes Samfunnsbedriftenes Arne Jakobsen.