Ledninger
Bredbånd av høy kvalitet er minst like viktig i distriktene som det er i sentrale strøk.
Forslaget til statsbudsjett 2021:

Regjeringens satsning på bredbåndutbygging på stedet hvil

Energi

Regjeringen foreslår tilskudd til bredbåndsutbygging på 264,1 millioner kroner i 2021. Dette er en stor reduksjon fra revidert statsbudsjett for 2020, da det ble tildelt over 400 millioner kroner.

Distrikts- og digitaliseringssminister Linda Hofstad Helleland sier i en pressemelding i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet at «Breiband er ein grunnleggande føresetnad for å kunne bu, arbeide og skape verdiar i heile landet».

Samfunnsbedriftene stiller seg bak ministerens uttalelse, men har også poengtert at utbyggingen av høykvalitets bredbånd går for sent. Statens ekstraordinære bidrag på 150 millioner i koronatiltak må derfor videreføres og styrkes videre.

Selv om regjeringen ser behovet for en fortsatt satsning på utbygging av fiberbredbånd, går tempoet alt for sakte i distriktene. I dag har 55 prosent av husstandene i spredtbygde strøk tilgang til høykvalitets bredbånd.

Distriktene må ha bredbånd av høy kvalitet

En reell likebehandling av by og land innen få år forutsetter et årlig bredbåndstilskudd på rundt 650 millioner kroner over de neste tre årene.

Samfunnbedriftene har løftet opp dette i flere innspillsrunder til ministeren som en forutsetning for at vi skal nærme oss målsettingen om full høykvalitets bredbånds dekning også i spredtbygde strøk.

Vi merker oss imidlertid at Samfunnsbedriftene har fått gjennomslag for en videre markedsbasert, teknologinøytral bredbåndspolitikk. Dette er viktig, samtidig som det tilrettelegges for et variert aktørbilde med tilgang på like vilkår.

Samfunnsbedriftene vil følge videre opp i forbindelse med budsjetthøringer og i dialog med departementet.