foto-shutterstock.jpg
Foto: Shutterstock

Riktig beslutning om utenlandskabel

Energi

– Vi er enige i at det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap for å ta stilling til søknaden fra NorthConnect. Og vi trenger fortsatt en uavhengig klimarapport, sier direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi.

Olje- og energidepartementet har utsatt beslutningen om konsesjon for utenlandskabelen NorthConnect fordi de mener det er for mye usikkerhet.

– Dette er verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) i en pressemelding.

Samlet vurdering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en samlet vurdering av søknadene fra NorthConnect om konsesjoner for å kunne etablere en 1400 megawatt strømkabel mellom Norge og Skottland.

NVEs vurdering har vært på høring sammen med en rapport om rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa. Hvordan den omsøkte kraftkabelen vil påvirke det norske kraftsystemet har vært et sentralt tema både i NVEs vurdering og i høringsinnspillene.

Direktør Cecilie Bjelland i KS Bedrift Energi mener at det er en riktig beslutning fra OED, og er glad for at de har hørt på innspill om vesentlig usikkerhet og manglende informasjon fra bransjeaktørene. I et høringssvar tidligere i mars stilte KS Bedrift seg positiv til utenlandskabler som styrker norsk forsyningssikkerhet, og som samtidig kan bidra til å løse felles klimautfordringer. Imidlertid mener KS Bedrift at NorthConnect skiller seg ut fra tidligere prosjekter på flere måter:

Skjev fordelingseffekt

– Kabelen har en klar fordelingseffekt der produsenter får økte inntekter mens forbrukere får økte kostnader. Den avviker også fra etablerte prinsipper for eierskap og drift av vår felles infrastruktur som utenlandskablene er en del av og det er en betydelig usikkerhet til grunnlaget for prosjektet, sier Bjelland.

– Det er også et tankekors at man i dag lener seg på utbyggers klimavurderinger i behandlingen av vesentlige energiprosjekter.  Vi forventer at dette endres i framtidige saker ved at det snarest etableres gode metoder og prosesser for å få  skikkelige klimaregnskap på plass, sier hun.