2018-01-26 Møte Suldal, Jæren, Klepp med Bollestad Krf.jpg
Fra venstre: Elverksjef Tor Bjarne Smedsrud i Suldal Elverk, Everksjef Birger Høyland i Jæren Everk, nestleder Olaug Bollestad i Kristelig Folkeparti, Rolf Bærsås i El og IT forbundet Suldal Elverk, og direktør Håkon Ådland i Klepp Energi.

Rogaland-selskaper i møte med Krf

Energi

Energibedrifter i Rogaland møtte i forrige uke Olaug Bollestad, nestleder i Kristelig Folkeparti, med oppfordring om støtte til forslaget om å frita små- og mellomstore energiselskap fra kravet om funksjonelt skille.

Tor Bjarne Smedsrud, elverksjef i Suldal Elverk, møtte Bollestad sammen med Rogaland-bedriftene Jæren Everk og Klepp Energi. Bakgrunnen er at Stortinget i mars skal stemme over forslaget om å frita kraftselskap med under 30 000 kunder fra kravet om det funksjonelle skillet.

«Et godt møte! Det er oppmuntrende at politikere søker informasjon om situasjonen i de lokale energibedriftene, og hvordan vi vil bli påvirket av kravet om funksjonelt skille», sier Smedsrud.

Selv har han håp om at forslaget vil få flertall i Stortinget.

«Det er viktig at hensynet til lokalsamfunn og kundene vinner i denne saken. De lokale energibedriftene er tilretteleggere for bærekraftig næringsliv og bosettingsmønstre over hele landet. Det er synd å undergrave det viktige arbeidet som disse selskapene utfører», påpeker elverksjefen.

Han viser til forrige ukes felles opprop fra KS Bedrift, El og IT forbundet, Distriktsenergi, Tekna, NITO og LVK i saken.

«At organisasjoner som representerer såpass ulike interesser mobiliserer mot kravet om skille, illustrerer hvor mange grupper som rammes av dette kravet», sier Smedsrud.