iStock-537365514.jpg
Lavere inngangskostnad

Samfunnsbedriftene samarbeider med KraftCERT

Energi

IKT-sikkerhet har aldri vært mer aktuelt – og det gjelder alle. Nå har Samfunnsbedriftene Energi inngått et tettere samarbeide med KraftCERT som vil komme våre medlemmer til nytte.

Sikkerhet har i alle år vært et viktig tema for kraftbransjen. Men verden er i endring og kombinasjoner av teknisk utvikling, kyniske kriminelle og et urolig verdensbilde gir nye sikkerhetsutfordringer. Den senere tiden er det særlig oppmerksomhet rettet mot risikoen knyttet til IKT-angrep. Stor eller liten – det har ifølge Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ingen betydning. Alle er i faresonen, og spørsmålet er ikke «om» det kommer et hacker-angrep, men snarere «når».

Konsekvensene kan være av mindre betydning, men kan også bli fatale i enkelte tilfeller. Som samfunnskritiske virksomheter er kraftselskapene helt sentrale i det nasjonale og lokale sikkerhetsarbeidet. Vi i Samfunnsbedriftene Energi utvider nå vår bistand med et samarbeide med KraftCERT, som fra januar 2023 tilby medlemskap på gunstige vilkår til våre medlemmer.

– Det er sikkerhetsutfordringer i alle ledd i organisasjonen og i alle deler av bransjen. Det er derfor spesielt viktig at vi i slike urolige tider som nå, kan vise hvordan vi kan støtte hverandre og bli sterkere sammen, påpeker Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT.

Senker barrierene

Mange i kraftbransjen har allerede direkte tilknytning til organisasjonen. Flere deltar også med et indirekte og mer begrenset medlemskap som gir en overordnet varslingstilgang, mens andre av ulike årsaker har valgt å stå utenfor. Blant annet vet vi at inngangskostnaden har vært urovekkende høy for mindre selskap.

– Vi håper nå at den største barrieren er fjerne. IKT-sikkerhet er viktig for alle våre medlemmer og vi vil med dette bidra til å legge terskelen lavere for å inkludere så mange som mulig til å benytte de viktige verktøyene som utformes gjennom KraftCERT, sier Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.

Hun påpeker videre særlig betydningen av å ha en førstelinje til praktisk hjelp og bistand ved hendelser, noe vi særlig vil forvente er nyttig i ledelsens beredskapsarbeid.

 

Medlemmene i Samfunnsbedriftene Energi har nå fått tilsendt tilbud om medlemskap.