Kraftledninger i Hallingdal (fotograf - Asle Strand).jpg
Illustrasjonsbilde. (Foto: Asle Strand.)
Samfunnsbedriftene Energi avsluttet 2020 med årsmøte

Nytt styre valgt på årsmøtet 2020

Energi

Årets viktigste medlemsarrangement ble sist vinter utsatt som følge av korona, og med tro på at vi kunne møtes i høst. Slik ble det ikke. Men nå er det gjennomført i digital form.

Etter noen måneders utsettelse har vi nå hatt et alternativt arrangement. Møtet ble på flere måter preget av utsettelsen, og kanskje til det bedre. Årsmøter har en tendens til å bli preget av det som har skjedd året før. Denne gangen var det meste av oppmerksomheten rettet framover. 

Den viktigste saken er alltid styrevalget og hvem som skal lede virksomheten framover. Som følge av endrede roller for flere personer ble det denne gangen en rekke endringer i styret. 

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og deres innstilling endte som vedtak uten videre diskusjon

Det nye styret består av følgende personer:

Leder Kjell Are Johansen, Andøy Energi AS

Nestleder Birger Høyland, Jæren Everk

Margrethe Folkestad, Hurum Energi

Ola Raknes, Stranda Energi

Gudrun Rollefsen, Hammerfest energi

 

Varamedlemmer:

Helge Morten Vangen, Aurland Energiverk

Bjørg Hvidsten, Midtkraft nett

Ketil Kvaale, Vest-Telemark kraftlag

 

Leder fram til årsmøtet har vært Olav Ullern. Han ble behørig takket av med blomster og rosende ord, for med stort engasjement og klokskap, å ha ledet Samfunnsbedriftene energi gjennom en periode med betydelige endringer.

Den nye lederen har allerede god erfaring fra styret vårt, og vi er trygge på at vi er i gode hender framover. Dere kan lese mer om han i en egen artikkel (lenke kommer).

 

Årsmøtet inneholdt selvfølgelig også en gjennomgang av hva som har vært aktuelle saker i inneværende år og hva forventes å være i vinden i året som kommer.

Direktør Cecilie Bjelland var innom de fleste av fagfeltene våre og det er åpenbart ikke mangel på oppgaver framover. Verken for medlemmer eller administrasjon.

Øvrige orienteringer var denne gangen laget på forhånd, slik at de kan være lett tilgjengelige som opptak i ettertid.

 

Her finner du oversikt over temaer og lenke til opptak:

«Fremtidens Energiavtaler»  (ca 10 min), ved forhandlingsdirektør i Samfunnsbedriftene Barbro Noss

«Nettleie og inntektsregulering – hvordan ser framtida ut?» (ca 10 min), ved seniorrådgiver Asle Strand

"Et liv med energi" (ca 22 min),  Auke Lont, konsernsjef Statnett

 

Vi hadde planer om en prat med Auke Lont på årsmøtet vårt. Nå ble ikke møteformen som opprinnelig tenkt og vi endte opp med en lang samtale med ham på forhånd i stedet. Et utdrag av praten ble vist som opptak på årsmøtet. Lenke til både den korte og den lange praten finner du i en egen artikkel.

Men vi kan også her nevne noen hovedpunkter. Norge skal elektrifiseres og forsyningssikkerhet er viktig. Nettet skal bygges og drives kostnadseffektivt. Fleksibilitet og digitalisering er avgjørende framover.