Alexandre Croussette Unsplash For Nett (2)
DIGIN skal jobbe frem digitaliserte løsninger for datautveksling og effektiv informasjonsflyt i kraftbransjen. (Illustrasjonsbilde, foto: Alexandre Croussette / Unsplash)
Digitalisering i energibransjen

Samfunnsbedriftene er nytt medlem i DIGIN 

Energi

Samfunnsbedriftene Energi har gått inn som støttespiller i DIGIN. Dette programmet er fornybarnæringens felles initiativ for digitalisering.

- For oss i Samfunnsbedriftene er det viktig å være en proaktiv medspiller av utviklingen i bransjen, sier direktør i Samfunnsbedriftene Energi Cecilie Bjelland. - Om vi skal løse utfordringene som fornybarnæringen står overfor, vil økt digital samhandling være en viktig del av løsningen. Derfor blir vi med og støtter opp om DIGIN-programmet. 

I DIGIN har 12 større nettselskaper, Energi Norge og Statnett gått sammen for i fellesskap å finansiere og utarbeide digitaliserte løsninger for datautveksling og effektiv informasjonsflyt.

Alt skal være åpent tilgjengelig

DIGIN skal utvikle og tilgjengeliggjøre felles informasjonsmodeller og felles standarder for datautveksling. Programmet skal også drive kompetanseheving og erfaringsutveksling i næringen. Alt som utvikles gjennom DIGIN-samarbeidet skal være åpent tilgjengelig og komme hele fornybarnæringen til gode.

Flere sentrale aktører og organisasjoner er også tilknyttet DIGIN som viktige støttespillere både for bred forankring, beste-praksis deling og utveksling av kompetanse og erfaring. 

Nåværende støttespillere er NVE, Distriktsenergi, Nettalliansen og DigitalNorway, og nå kommer også Samfunnsbedriftene Energi inn i DIGIN.

Kraft-Norge står samlet bak DIGIN

- Med Samfunnsbedriftene i tillegg til Energi Norge og Distriktsenergi har vi samlet de viktigste organisasjonen i næringen om dette samlede løftet, sier leder for bransjestyret i DIGIN og administrerende direktør i Lyse Elnett, Håvard Tamburstuen.

- Jeg ønsker Samfunnsbedriftene velkommen med, og ser frem til godt samarbeid fremover. Med dette står Kraft-Norge samlet bak DIGIN og det felles løftet vi står overfor.