2018-02-02 Runar Sjåstad.jpg
Foto: Finnmark Arbeiderparti

Sjåstad: -Blir overrasket om ikke Ap stemmer for Sps energiforslag

Energi

Runar Sjåstad (Ap) leder energi- og miljøkomiteens behandling av Senterpartiets forslag om å frita mindre kraftselskap fra kravet om funksjonelt skille. Han tror forslaget vil få flertall.

Sjåstad sier engasjementet i saken er svært stort i mange deler av landet. Flere aktører i bransjen stiller seg negative til Senterpartiets forslag. Saksordføreren viser imidlertid til at arbeidstakerorganisasjoner står sammen med KS Bedrift og andre interesseorganisasjoner i saken, som vist i forrige ukes felles opprop til støtte for forslaget.

«Min mening i denne saken er tydelig: jeg vil støtte dette forslaget, og jeg registrerer stemning for det samme i vår fraksjon i komiteen. Jeg blir overrasket om ikke Arbeiderpartiets stortingsgruppe stiller seg bak dette», sier han.

Sjåstad registrerer at flere sentrale Krf-politikere også uttrykker støtte, og mener det er sannsynlig at forslaget vil få flertall.

Han påpeker at endringene i energiloven ble vedtatt sent i forrige stortingsperiode. Ettersom Stortingets sammensetting endret seg relativt kort tid etter vedtaket, er det lettere for de folkevalgte å ta opp saken på nytt.

«Da saken sist ble behandlet stod AP sammen med Krf og andre partier som var mot kravet om skillet. Det blir ingen ny, full høring rundt dette», sier saksordføreren.

Dette er andre gang saken ligger på Sjåstads bord. Da endringene i Energiloven ble vedtatt i 2016 var Sjåstad fylkesordfører i Finnmark, og opplevde stort engasjement om saken også da.

«Det er spesielt å få være med på behandlingen av denne saken på nytt», sier han.

Energi- og miljøkomiteens innstilling i saken skal avgis 8. mars, før Stortinget skal stemme 16. mars.