Cecilie Bjelland Uteportrett (2)
Direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi mener det er viktig å innføre insentiver for smart energibruk og energisparende tiltak.

Smart energibruk skal lønne seg

Energi

Det er overraskende å finne motstandere av en moderne nettleie blant de som tjener mest på ordningen. 

Edgeir Vårdal Aksnes i Tibber skriver i Finansavisen 13. juli at det ikke er nødvendig med en ny ordning for nettleie, slik Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foreslått.

Ordningen er en prismodell der de som belaster nettet mye på én gang betaler mer, mens de som fordeler strømbruken jevnt utover betaler mindre. Dette mener vi er en god modell, fordi det gjør at vi utnytter dagens kapasitet i strømnettet på en bedre måte.

Dermed unngår vi unødvendige milliardinvesteringer i nettet – en regning som til slutt vil ende ute hos kundene. 

Elbiler kun en del av utfordringen

Aksnes’ argument for å skrote en slik modell, er at elbiler allerede lader på tidspunkter hvor det er mindre belastning på nettet. Han påpeker at 60,7 prosent av norske elbiler lader mellom 22.00 og 06.00 når belastningen på strømnettet er lavt. 

Lading av elbiler er kun en mindre del av den stadig økende elektrifiseringen av Norge. Utbygging av datasentre og elektrifisering av norsk sokkel er andre eksempler på store, viktige beslutninger som vil bidra til økt press på det norske strømnettet. 

Lavest mulig strømregning

Men hvis vi skal holde oss til elbiler, er det jo fristende å påpeke at tallene til Aksnes faktisk er gode argumenter FOR en ny modell for nettleie. Hvis elbiler hovedsakelig lader om natten, skulle det bety lavere strømregning ved overgang til en ordning som skal fordele strømbruken gjennom hele døgnet. 

Motivasjonen bak en ny ordning for nettleie er ikke at kraftbransjen skal tjene mer penger. Det er myndighetene som fastsetter nettselskapenes tillatte inntekt. Videre er det er innbyggerne – altså strømkundene selv – som eier de kommunale nettselskapene i Norge. Selskapenes motivasjon for innovasjon er derfor lavest mulig strømregning for sine eiere. 

Vi står overfor en betydelig økning i energiforbruk for både innbyggere og næringsliv. Da er det et viktig steg å innføre insentiver for smart energibruk og energisparende tiltak. De som allerede har mulighet til å styre sitt forbruk til tider som belaster nettet mindre – for eksempel lading av elbiler – har derfor fortjent gevinsten som vil følge av en ny ordning for nettleie.

(Dette innlegget er tidligere publisert i Finansavisen.)