cdc-unsplash.jpg
Foto: CDC/Unsplash

Smitteveileder for energibedrifter

Energi

Samfunnsbedriftene har sammen med Energi Norge og Norsk Fjernvarme utarbeidet en veileder for smittevern for kraft- og varmeforsyningen.

– Flere av våre medlemmer har etterspurt retningslinjer for arbeid i felt og kontakt mot eksterne kunder. Vi har derfor samarbeidet om en veileder som skal gi de nødvendige svarene på spørsmål våre medlemmer har, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Veilederen er laget med utgangspunkt i Folkehelseinstituttets veileder for smittevern, og deretter tilpasset rutiner og prosedyrer fra energibransjen. Norges vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har bidratt med innspill til veilederen.

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk del av verdikjeden som opprettholder grunnleggende funksjoner i samfunnet. Selv om regjeringen har laget en nasjonal plan for nedtrapping av tiltak, viderefører NVE derfor enkelte råd spesielt rettet mot KBO-enheter. Disse tiltakene er ment å supplere de nasjonale tiltakene, og finnes på NVEs hjemmesider.  

– Det vil alltid være en risiko for smitte, og det kan oppstå smittetilfeller selv om det utøves godt smittevern. Denne veilederen er ment for å supplere myndighetenes anbefalinger ved å redusere risikoen for smitte gjennom utførelse av arbeid i felt spesielt, sier Bjelland.

Hun understreker at det aller viktigste er å følge hovedprinsippene for smittevern:

1. Syke personer skal ikke være fysisk tilstede,

2. God håndhygiene, og

3. Redusert kontakt mellom personer – minimum én meters avstand.

– Veilederen skal hjelpe bedriftene i de vanligste situasjonene de kommer opp i, for eksempel ved kundebesøk. Den inneholder sjekklister, råd og lenker til mer informasjon, men det er selvsagt virksomhetene som selv er ansvarlig for at tjenesten skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk, sier Bjelland.

– Vi har inntrykk av at medlemmene våre er veldig opptatt av sikre godt smittevern i sin arbeidshverdag. Vi håper at denne veilederen kan støtte og veilede virksomhetene i deres videre arbeid, sier Bjelland.

Last ned veilederen her