Mann Kobler El Anlegg For Nett
Bransjeprogram for kraftnæringen videreføres

Ansatte i kraftbransjen kan heve sin kompetanse

Energi

Teknologiske endringsdrivere treffer kraftnæringen i stor grad, og bransjen endrer seg raskt. Du som jobber i bransjen har mulighet til å melde deg på en rekke interessante og studiepoenggivende kurs og etterutdanninger.

Studiene er et ledd i bransjeprogrammet "Vi som elektrifiserer Norge" som er utviklet i samarbeid med Samfunnsbedriftene og partene i arbeidslivet, deriblant Energi Norge, El og IT Forbundet, Nelfo, NHO og LO. Kursene er gratis og åpne for alle som jobber i fornybarnæringen og tilstøtende næringer.

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du har tenkt på lenge. Det er utviklet etterutdanning for energimontorer og energioperatører, og spissede kurs innen digitalisering for ingeniører og sivilingeniører.

Det er kurs innen kvalitetsledelse, vern og overvåking av distribusjonsnett, vedlikehold av vannkraftgeneratorer, fiber, digitalisering, prosjektledelse og kommunikasjon og forhandlingsforståelse.