Strømmast I
Foto: iStock
Høringssvar om bruk av flaskehalsinntekter:

Statnett må kunne bruke flaskehalsinntekter til å få ned nettkostnader

Energi

Samfunnsbedriftene støtter Statnetts vurderinger av bruk av flaskehalsinntekter i et høringssvar til Reguleringsmyndigheten for energi (RME). 

Det europeiske regelverket for bruk av flaskehalsinntekter indikerer at oppgraderinger i nasjonalt transmisjonsnett kan brukes, dersom det styrker utenlandsforbindelsene.

Dette mener Statnett at slike oppgraderinger gjør, og vil derfor fortsette å bruke flaskehalsinntekter til å redusere kostnader i nettet nasjonalt. Dette støtter Samfunnsbedriftene i et høringssvar til RME i april. 

I Norge har man over lang tid brukt flaskehalsinntektene til å holde kostnader i sentralnettet nede. Dette har vært til stor nytte for alle landets nettkunder, da inntektene blir fordelt til alle forbrukere, gjennom en lavere sentralnettstariff.

Det er svært viktig at nye krav fra EU ikke rokker ved prinsippene om at det er mulig å se flaskehalsinntektene i sammenheng med sentralnettet nasjonalt.

Les vårt høringssvar her