Elektrisitet02_nettversjon.jpg
Regjeringen legger opp til en svak vekst til forskning innenfor klima, miljø og energi på tilsammen 20 millioner. (foto: iStock)

Statsbudsjett 2018: Mindre forskning til energisektoren

Energi

Regjeringen skryter av å øke bevilgningen til forskning, men det gjelder dessverre ikke for energisektoren.

For forskningsprogrammet ENERGIX som ligger under Forskningsrådet, foreslås det å redusere bevilgningen med ca. 50 millioner sammenlignet med årets budsjett.

ENERGIX-programmet støtter forskning på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk.

«Det er svært overraskende at regjeringen velger å redusere bevilgningen til forskning på nasjonal forsyningssikkerhet», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

«Skal Norge gå foran i den grønne skiftet trenges det mer, ikke mindre forskning på hvordan energisektoren kan bidra til reduksjon av nasjonale og globale klimagassutslipp», fortsetter Strand.

Regjeringen reduserer også bevilgningen til Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) med 8 millioner. Det er åtte teknologisk orienterte FME-er innenfor områdene CO2-håndtering, vannkraft, biodrivstoff, smarte energisystemer, energieffektivisering i industrien, solceller, nullutslipp i transport og nullutslippsområder i smarte byer.

Dette blir for slapt

Regjeringen legger opp til en svak vekst til forskning innenfor klima, miljø og energi på tilsammen 20 millioner.

Et helt sentralt forskningsprogram ENERGIX, som forsker på fornybar energi, effektiv energibruk, energisystem og energipolitikk for et kutt på ca. 50 millioner sammenlignet med årets budsjett.

«Dette er for slapt om vi skal greie å omstille norske bedrifter og virksomheter i en grønn retning», påpeker Strand.