1Skjermbilde Datasikkerhet
Webinar om datasikkerhet

Stor interesse for webinar om datasikkerhet

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Aldri før har så mange deltatt på Samfunnsbedriftenes webinarer. På det meste fulgte 122 deltakere arrangementet fra sin skjerm.

Dette vitner om at det er et stort behov for mer kunnskap om datasikkerhet blant Samfunnsbedriftenes medlemmer, noe som har blitt enda tydeligere under koronapandemien med økt bruk av hjemmekontor og digitale plattformer.

- Det har vært mange eksempler på dataangrep den siste tiden. Vi har sett datainnbrudd i e-postsystemet til vår fremste demokratiske institusjon, Stortinget. Nylig brøt hackere seg inn på Østre Toten kommune sin server og krypterte alle dataene og slettet kommunens backup-filer. I tillegg har mange bedrifter opplevd dataangrep innenfor bank, IT, forsikring, teletjenester, transportselskap, og olje- og energibransjen, sa administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

 Det er flere samfunnsområder som har særlig  risiko for  dataangrep.

- Nasjonal sikkerhetsmyndighet framhever i sin analyse for 2020 at kraftbransen er en av disse særlig risikoutsatte områdene. Dette er ikke ukjent for bransjen som i mange år har arbeidet grundig med datasikkerhet for å sikre samfunnskritiske funksjoner. Dette er imidlertid et kontinuerlig arbeid og sikkerhet handler ikke bare om systemer, men også ledelse, kultur og holdningene til hver enkelt av oss, understreket Cecilie Bjelland, direktør for Energi i Samfunnsbedriftene.

Digitale verdikjeder er ikke sterkere enn det svakeste leddet

Samfunnsbedriftene inviterte juridisk rådgiver Guro Fiskvik Åsbø og fagdirektør på teknologi Atle Årnes fra Datatilsynet til å snakke om datasikkerhet. Risikoen for angrep har økt under koronapandemien, trolig fordi sikkerheten blir lavere fra hjemmekontor.

Personvern handler i stor grad om å sikre sensitive opplysninger, slik at informasjonen ikke kommer på avveie. Da må virksomhetene ta stilling til hvilke opplysninger som er eller skal være sensitive, hvordan disse skal lagres, hvem som skal ha tilgang og ikke minst – hvordan dataene beskyttes mot feil bruk eller ulovlige forsøk på tilgang.

Det er viktig å sette seg inn i regelverket, øke bevisstheten rundt utfordringene, lage oversikt og kontroll over utstyr og systemer, sikre kontroll med bruker- og servicekontoer, lage gode system for lagring av sensitiv informasjon, rutiner og personvernopplæring, samt system for avvik, dvs. brudd på personopplysningssikkerheten.

Fra Datatilsynet ble det understreket at arbeid med datasikkerhet og håndtering av personopplysninger forankres i ledelsen og styret dersom man skal sikre personvern og unngå dataangrep. Strengere regelverk og høye gebyrer for brudd på den nye personopplysningsloven har ført til økt bevissthet om personvern på styrerommet rundt om i landet, ifølge Datatilsynet. 

Digitale vidundere er informasjonssamlere

Den digitale utviklingen er kontinuerlig og fører med seg stadig nye problemstillinger og utfordringer.

Dette ble eksemplifisert med henvisning til installasjon av AMS-målere. I dag har alle husstander digitale strømmålere, som samler inn informasjon om strømforbruket. Dette kan gi informasjon om livsstil, vaner og hvor mange som er i huset med mer. I utgangspunktet var det få som tenkte på at en slik måler fører med seg personvernutfordringer, som energibransjen etter hvert har måttet ta hensyn til.

Lenker til mer informasjon finner du her og lurer du på noe så er det barel å ta kontakt med Datatilsynet.

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Datatilsynets veileder om digitale tjenester og personopplysninger

Avvikshåndtering