«Stort potensial for effektivisering i nettselskapene»

Energi

Få har like god oversikt over inntektsrammemodellens irrganger som Dr. Patrick Narbel i Adapt Consulting. Vi i KS Bedrift Energi arrangerer sammen med Narbel workshop for nettselskapene, hvor fokuset er å forstå modellen og insentivene som ligger bak den.

 

Dr. Patrick Narbel i Adapt Consulting er ekspert på inntektsrammemodellen

Trenden er klar: Store selskap rykker fra de små og mellomstore i effektivitetsmålingen, en trend NVE og andre stordriftstilhengere bruker aktivt for å fremme sammenslåinger i bransjen. Men slik behøver det slett ikke være.

«Mindre selskap har alle forutsetninger for å bryte denne trenden», mener Dr. Patrick Narbel.

Med ekspertise på inntektsrammemodellen har han god oversikt over grep som kan tas for å øke effektiviteten, både på kort og lang sikt.

«Mens alle snakker om å kutte kostnader for å øke effektiviteten, kan slike grep skape problemer på sikt. Det er en risiko for at medisinen svekker pasienten over tid», påpeker siviløkonomen med spesialisering innen fornybar energiøkonomi.

Alle kan tilpasse seg.

KS Bedrift Energi samarbeider med Narbel om et workshop-tilbud rettet mot nettselskapene. I workshopene samler vi flere nettselskap fra samme område. Mens vi i KS Bedrift Energi orienterer om aktuelle næringspolitiske saker og utvikling som påvirker selskapene, bistår Narbel i å identifisere hvilke grep selskapene selv kan ta for å tilpasse seg inntektsrammemodellen bedre.

«Det finnes en rekke alternativer til kostnadskutt – både å tenke bedriftsøkonomisk når selskapene investerer, foreta vurderinger av hvordan reinvesteringer slår ut sammenliknet med vedlikehold, og også tilpasning til reguleringsmodellen», sier han.

Når workshopen samler flere selskap med ulikt utgangspunkt, fremstår mekanismene i inntektsrammemodellen som klarere for deltakerne. Så langt har vi organisert to slike workshops, sist for Telemark-selskapene.

«At store selskap gjør det bedre enn mindre i effektivitetsmålingen beviser delvis at store selskap vet hvordan de skal tilpasse seg reguleringen. Det kan de mindre selskapene også klare. Workshopen er ment å tilføre økt kunnskap til KS Bedrift Energis medlemsselskap», sier Narbel.

Tilbakemeldingene fra selskapene som så langt har deltatt i workshopen har vært gode. Vi i KS Bedrift Energi ser at også flere andre kan ha godt utbytte av tilbudet. Ta kontakt for en prat om workshopen, og for å identifisere en dato for når det passer at vi kommer til ditt område!

Program for og beskrivelse av workshopen finner du her.