Fra Stortinget (2) For Nett
I dag kan flertallet på Stortinget endre vannkraftbeskatningen

Stortingsforslag kan gi mer vannkraft

Energi

Stortingsrepresentanter fra flere partier foreslår å endre innretningen på grunnrenteskatten. Om dette går gjennom, vil det fremme investeringer i vannkraft.

Samfunnsbedriftene ønsker forslagene velkommen da dette er noe vi har arbeidet lenge for. Flere partier foreslår nå å endre skjermingsrenten for grunnrenteskatt på vannkraft. Dette er et nødvendig tiltak for å bedre rammevilkårene for vannkraftproduksjon, og utløse nye investeringer i oppgradering og utvidelse av vannkraftverk. 

Forrige uke kom Forslaget kommer fra stortingsrepresentantene Jon Georg Dale, Helge André Njåstad og Terje Halleland. Saken skal behandles i Stortinget, hvor et flertall kan be regjeringen utrede en endring og komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag. I dag kom det et lignende og veldig konkret forslag fra Arbeiderpartiet. 

Skatt er et viktig virkemiddel for å øke investeringer i grønn energi. Vi mener disse forslagene er en god anledning til å jobbe for konkrete og forpliktende løsninger, som alle partier på Stortinget kan enes om. 

Det er nå åpenbart et flertall på Stortinget for en bedre innretning på grunnrenteskatten. Samfunnsbedriftene ser med forventning fram til avstemningen.