Hilde Merete Tonne Krediter Lovesikh
Hilde Tonne tiltrer som konsernsjef for Statnett mot slutten av januar 2021. På sikt må hun nok forholde seg til en strengere inntektsregulering for konsernet hun skal lede. (Foto: Lovesikh)
Høringssvar om endringer i inntektsrammen til Statnett

Strengere inntektsregulering av Statnett

Energi

Samfunnsbedriftene er generelt positive til RMEs forslag til ny inntektsregulering av Statnett. Det legges opp til effektivisering og produktivitetsforbedringer. Dette er etterspurt fra alle hold etter en stor økning i sentralnettskostnadene de siste årene. 

Det er mange grunner til at Statnetts kostnader har hatt en kraftig økning. Hovedårsaken er stor aktivitet med linjebygging over nesten hele landet. Organisasjonen har vokst tilsvarende og mange har spurt seg om ikke dette har gått ut over effektiviteten i organisasjonen.

Sammenlignende målinger tyder på at dette er tilfelle. Og når regningen for Statnetts aktivitet alltid sendes nedover i systemet, har mange stilt spørsmål ved kostnadsnivået.

Bransjen støtter innstramming

RMEs forslag om ny regulering av Statnett har derfor blitt tatt godt i mot av bransjen. Samfunnsbedriftene forventer at de aller fleste av både nettselskapene og øvrige kunder av Statnett vil gi sitt bifall til hovedprinsippene som er foreslått.

De viktigste punktene for Samfunnsbedriftene er som følger:

  • Det innføres en effektivitetsmodell som sammenligner de årlige kostnadene med en historisk kostnadsnorm. 
  • Kostnadsnorm tar utgangspunkt i den etablerte løsningen Normgrid.
  • Det innføring et produktivitetskrav på 1,5%. Det bør vurderes om ikke dette bør være høyere.
  • Vi støtter vurderingen om at mest mulig av kostnadene bør inkluderes i modellen. Dette gjelder både nettap og KILE. 

Samfunnsbedriftene har sendt inn en høringsuttalelse om temaet.