Se video fra Repvåg Kraftlag - 71 grader nord

Strømføring under ekstreme forhold

Energi

71 grader nord. Her er store avstander, mørketid, uvær og vinterstengte veier normalen - ikke unntaket. Da er det bra at hjelpen er nær ved strømutfall.

I mars i fjor var den eneste veien inn til Honningsvåg stengt 29 av 31 dager - hele eller deler av dagen. Den lokale klimakompetansen og beredskapen blir desto viktigere, forteller Oddbjørn Samuelsen. Han er elkraftsjef i Repvåg Kraftlag SA - Norges nordligste nettselskap.

 Se vår film om hvordan det er å drive et nettselskap på 71 grader nord.

Lokalkunnskap er avgjørende

Forsyningsområdet til Repvåg Kraftlag strekker seg over tre kommuner fra vestsiden av Porsanger, deler av Kvalsund, Måsøy og Nordkapp. Hovedkontoret ligger i Honningsvåg. Sammen med sonekontorer i Olderfjord og Havøysund, som bidrar i den lokale driften og beredskapen, huser kraftlaget 40 ansatte. I små samfunn er dette viktige arbeidsplasser.

 

Forsyningsområdet til Repvåg Kraftlag tilsvarer et område på størrelse med Vestfold, Oslo og Østfold til sammen, forteller elkraftsjefen Oddbjørn Samulsen.

 - De fleste montørene er rekruttert via Nordkapp Maritime videregående skole. Det betyr at vi kan være trygge på at vi har den nødvendige beredskapen når det gjelder strømforsyning til en hver tid. Lokalkunnskapen og forståelsen av området og klimaet er viktig både med hensyn til krisesituasjoner, men også når vi skal foreta vedlikehold og re-investeringer i strømnettet, sier Samuelsen.

Geir Inge Hansen elsker livet som montør i et av Norges mest værharde regioner.

 

Vår største utfordring er KILE

Gjennom KILE-ordningen må nettselskapet bære kundenes kostnader som følge av strømbrudd. Hensikten er å gi nettselskapene insentiver til å bygge og drifte nettet på et samfunnsøkonomisk optimalt pålitelighetsnivå. Men denne ordningen tar ikke hensyn til ulike geografiske og klimatiske forskjeller. I Finnmark der store avstander, uvær, rasfare og stengte veier er en del av hverdagen, kan det ta timer og dager før montørteamet kan ta fatt på jobben når det oppstår feil i strømnettet.

- Vår største utfordring er KILE, sier Samuelsen. Ordningen tar ikke hensyn til klimatiske forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dersom vi ikke kommer ut for å starte feilretting i nettet umiddelbart på grunn av stengte veier eller rasfare så kan det gå mange millioner kroner i KILE før vi rekker å starte opp jobben.

Fokus på innbyggerne

Repvåg Kraftlag er organisert som et samvirkelag. Det betyr at kraftlaget er eid av innbyggerne. Overskudd fra nettvirksomheten pløyes tilbake i nye investeringer og vedlikehold av nettet, som sikrer innbyggere og næringsliv en stabil strømforsyning.

- Vi er tilstede her. Jeg som elverksjef møter kundene daglig og jeg må ha fokus på å drifte nettet rimeligst mulig og sikrest mulig, forteller elverksjefen.

 Han får støtte av radiosjefen i Radio Nordkapp.

- Hvis elverksjefen hadde satt i Oslo eller Tromsø så hadde ikke han vært så opptatt av å reparere strømmen til oss. Da kunne vi ha satt i mørket i ukesvis uten at direktøren var klare over det. Det at vi har sjefen rett bort i gaten, kan røkke han i slipset og klemme til helt til vi får strømmen tilbake, gjør at de har et press på seg til å få ting til å fungere, forteller radiosjefen, Raymond Eide.

Viktig tilrettelegger og aktør i lokalsamfunnet

Stabil strømforsyning og god internettforbindelse er avgjørende om lokalsamfunnene i Finnmark skal klore seg fast ute i havgapet. Repvåg Kraftlag opprettet datterselskapet InfraNord for å bygge ut fiber i sitt forsyningsområdet.

- Vi har investert 42 millioner i fiberutbygging i hele vårt forsyningsområde. Hadde ikke vi gjort det så hadde kanskje Telenor eller andre kommersielle aktører bygd ut fibernett i Honningsvåg og Havøysund så hadde resten av plassene vært uten. Vi har bygd i hele vårt område. Jeg vet at det betyr alt for å etablere ser her, vi er avhengig av å ha tilgang til den digitale motorveien, understreker Samuelsen.

 - På tross av avstandsulemper har vi et godt utbygd bredbåndsnett og en av de høyeste dekningsgradene i verden for husholdningene, forteller nettsjefen for InfraNord, Stein B. Isaksen.

Nestleder i Honningsvåg Handelstandsforening, næringsdrivende og lokalpolitiker Lars Helge Jensen er takknemlig for at det lokale kraftlaget tok fatt på oppgaven med å bygge ut fiber.

 - Vi er jo et moderne oppegående samfunn, så fiber betyr alt for oss og vi er takknemlig for at kraftlaget tok det ansvaret. Han legger til: - Jeg tror du må ha den lokale tilhørigheten for å tørre å ta den investeringen som dem har gjort. For å få ut informasjon til innbyggerne ble Radio Strømløs opprettet tidlig på 90-tallet, men som radiosjefen sier er det nå minst like viktig for å få ut informasjon om når internettet er tilbake ved brudd.

Se klipp med radiosjefen.

- De er en ressurs både i bedriften og utenfor bedriften. De er tilstede til hver tid og med på utviklingsprosjekter og kan raskt bidra med å ta tak i ting. For den lokale handelsstanden er det alfa og omega at vi har dem tilstede her, konkluderer Jensen.

 I tillegg til å legge til rette for næringslivet kanaliserer Repvåg Kraftlag deler av overskuddet fra kraftproduksjon og fiberselskapet tilbake til lokalsamfunnet via fond til næringsutvikling og allmennyttige formål. Kraftlaget støtter blant annet at det arrangeres skirenn og andre sportslige aktiviteter. Det er viktig for å øke bolysten.

Se filmsnutt fra skirenn.